Τράπεζα Πειραιώς: Οι εκπρόσωποι του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο κ. Σολομών Μπεράχα και η κα Αικατερίνη Μπερίτση ορίσθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ως εκπρόσωποί του, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.