Τράπεζα Πειραιώς: Ομόφωνα απoφάσισε το ΔΣ τη συμμετοχή της τράπεζας στο PSI+

Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τρ. Πειραιώς για τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών επιλέξιμων τίτλων του ν. 4046/2012 (PSI+), σύμφωνα με ανακοίνωση που επακολούθησε της συνεδρίασης της 7/3.