>Τράπεζα Πειραιώς: Πρόταση για αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής

>
Η γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας Πειραιώς ενέκρινε σήμερα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας για αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,30 σε 1,20 ευρώ ανά μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 285.831.641 (reverse split).

Ακόμη, στη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε η εκλογή των κ.κ. Jiri Smejc και Konstantin Yanakov ως μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας.