Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει τον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας – Η παρουσία στην Agrotica

Με το βλέμμα στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027, η οποία στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σταθερά δίπλα στον αγροτικό κόσμο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσφέρει ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες τραπεζικές λύσεις σε κάθε αγρότη, αγροτικό συνεταιρισμό και αγροτική επιχείρηση.

Στο πλαίσιο της Agrotica, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρ. Μεγάλου συναντήθηκε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λ. Αυγενάκη, παρουσία και του γενικού γραμματέα ΥΠΑΑΤ κ. Γ. Στρατάκου, του Ανώτερου Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς κ. Θ. Τζούρου και του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς κ. Αλ. Αλεξάνδρου. Στη συνάντηση εξετάσθηκαν τα στρατηγικά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή και ευρύτερα τον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ επιβεβαιώθηκε η στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς σε αυτό το νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει την ανάγκη μετάβασης του πρωτογενή τομέα σε ένα βιώσιμο αύριο. Τον σκοπό αυτό εξυπηρέτησαν και οι τρεις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Agrotica και τις οποίες χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής του Ομίλου Πειραιώς, κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου.

  • Τις απόψεις μελετητών-συμβούλων από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη, που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας συζήτησαν τα στελέχη της Αγροτικής Τραπεζικής στη συνάντηση εργασίας «Ευκαιρίες και προκλήσεις στη νέα προγραμματική περίοδο για τον αγροτικό τομέα», την οποία συντόνισε ο Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γ. Χανιωτάκης.
  • Στην εκδήλωση «Συνεργατικά Σχήματα του Αγροδιατροφικού Κλάδου- Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της επόμενης μέρας- Βιώσιμη Ανάπτυξη, Λειτουργική Ανθεκτικότητα, Εξωστρέφεια», η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΕΑΣ) και υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξετάσθηκε εκτενώς η μετάβαση στο αειφόρο αύριο μέσα από τα συνεργατικά σχήματα του Αγροτικού Τομέα. Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Αλέξης Πολυτάκης, μίλησε ο Διευθυντής Κέντρων Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργος Αβατάγγελος, ο οποίος εστίασε στη δυναμική των Ομάδων Παραγωγών, των Συνεταιρισμών και των εταιρικών συμπράξεων και την ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητάς τους μέσα από τα ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά εργαλεία της Τράπεζας.
  • Σε ειδική εκδήλωση του προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς “EQUALL Women in Agriculture”, οι αγρότισσες κα Παρασκευή Μπίκη και κα Παρέσσα Σιδηροπούλου, οι οποίες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα, συμμετείχαν σε συζήτηση με την κα Νάνσυ Ζαχαριάδου από τη Μονάδα Πολιτιστικών και Κοινωνικών Δράσεων του Ομίλου Πειραιώς και τον κ. Αλκιβιάδη Αλεξάνδρου, Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Τραπεζικής του Ομίλου Πειραιώς. Στη συζήτηση , οι κυρίες Μπίκη και Σιδηροπούλου τόνισαν τα εφόδια που αποκόμισαν από το πρόγραμμα, προκειμένου να συνεχίσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την άσκηση της αγροτικής τους δραστηριότητας. Ο τέταρτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, καθοδήγησης και δικτύωσης “EQUALL Women in Agriculture” ξεκινάει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.equall.gr

Στο πλαίσιο της έκθεσης, τα στελέχη της Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς είχαν σειρά επαφών με αγρότες, εκπροσώπους συνεργατικών σχημάτων και αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η Τράπεζα για τη στήριξή τους και την επιτυχή μετάβασή τους σε ένα αειφόρο μοντέλο αγροτικής παραγωγής.