Τράπεζα Πειραιώς: Barclays Capital ως σύμβουλο για την πώληση της Piraeus Bank Egypt

H Τράπεζα Πειραιώς προσέλαβε σήμερα την Barclays Capital ως σύμβουλο για την πώληση της θυγατρικής της, Piraeus Bank Egypt, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για την εξαγορά της.
«Η διαδικασία πώλησης θα ξεκινήσει αμέσως», είπε η Πειραιώς σε ανακοίνωσή της λίγες ώρες μετά την έγκριση που έλαβε η διοίκηση για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ με έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ του Δημοσίου. «Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για την εξαγορά της», είπε στέλεχος του ομίλου στο Reuters χωρίς να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες.
Η Piraeus Bank Egypt διαθέτει ενεργητικό ύψους 1,4 δις ευρώ, δανειακό χαρτοφυλάκιο 791 εκατ. ευρώ και δίκτυο 41 υποκαταστημάτων στην Αίγυπτο. Προσπάθεια της διοίκησης να πουλήσει την θυγατρική της νωρίτερα φέτος στην Standard Chartered δεν ευοδώθηκε.
Οι ελληνικές τράπεζες, που πλήττονται από την οικονομική κρίση, επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για την ενίσχυση των κεφαλαίων τους, ρευστοποιώντας, μεταξύ άλλων, συμμετοχές σε θυγατρικές τους στο εξωτερικό.
Έχουν να αντιμετωπίσουν το πιθανό κούρεμα κατά 50% της ονομαστικής αξίας των κρατικών ομολόγων που διατηρούν στο χαρτοφυλάκιό τους καθώς και περαιτέρω αύξηση των προβλέψεων τους μετά τα αποτελέσματα της έκθεσης της Βlackrock, που έχει παραγγείλει η ΤτΕ για τα επισφαλή δάνεια.
Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (core Tier I) της Πειραιώς διαμορφώνεται αυτήν τη στιγμή στο 7,1%. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου που ενέκριναν οι μέτοχοι την Παρασκευή, ο δείκτης θα ανέλθει στο 8,1%. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να τον αυξήσουν στο 10% το 2012.