Τράπεζες: Η πορεία μετά την υλοποίηση του PSI+

Πρώτο και σημαντικό βήμα για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας χαρακτηρίζουν οι τραπεζίτες τη συμφωνία -όταν αυτή … επιτευχθεί- για τη νέα δανειακή σύμβαση ύψους 130 δισ ευρώ και το «κούρεμα» του δημόσιου χρέους κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που θα έχει ως αποτέλεσμα «υγιείς και ισχυρότερες τράπεζες».
Η δυνατότητα παροχής ρευστότητας στην αγορά θα είναι πλέον πιο εύκολη, ενώ σταδιακά οι τράπεζες θα αποκτήσουν πρόσβαση στη διατραπεζική για την άντληση κεφαλαίων.
Μάλιστα οι τραπεζίτες τονίζουν ότι με την υλοποίηση του PSI+, την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την υλοποίηση του δημοσιονομικού προγράμματος, θα υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων των καταθέσεων, καθώς οι αγορές θα ξεκινήσουν να ανακτούν την εμπιστοσύνη τους στη χώρα και θα δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα στην εσωτερική αγορά. Εκτιμάται επίσης ότι οι Έλληνες καταθέτες σταδιακά θα επιστρέψουν τις καταθέσεις τους στις τράπεζες από τα …σεντούκια και τις θυρίδες, ενώ σε δεύτερη φάση θα επαναπατριστεί και τμήμα των κεφαλαίων που έχει φύγει προς τράπεζες του εξωτερικού.
Όπως είναι γνωστό στο τέλος Μαρτίου η Τράπεζα της Ελλάδος θα καθορίσει και το σύνολο των κεφαλαίων που απαιτείται για την ανακεφαλαιοποίηση της κάθε τράπεζας, το ύψος των οποίων θα υπολογιστεί ανάλογα με:
Τα επιχειρησιακά σχέδια που έχει υποβάλει κάθε τράπεζα.
Με δεδομένο ότι ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) θα πρέπει να βρίσκεται στο 9%
Τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που έχει ήδη εγγράψει κάθε τράπεζα
Τις επιπτώσεις από τη συμμετοχή στην ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI+).
Τις επιπτώσεις στα δάνεια από την διαγνωστική μελέτη της BlackRock και την επεξεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2012), και για το υπόλοιπο ποσό που δε θα καλυφθεί με ίδια μέσα, θα προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να αντλήσουν κρατικά κεφάλαια. Ωστόσο, θα υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό της συνολικής ανάγκης, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί από ιδιώτες μετόχους προκειμένου οι τράπεζες να αντλήσουν κρατικά κεφάλαια με κοινές μετοχές που θα έχουν αναστολή ψήφου για 5 έτη.