Τράπεζες: Πλαφόν στην απόδοση κεφαλαίων για ΤΧΣ

Πλαφόν στη σταθερή απόδοση, την οποία θα καρπωθεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στην διάρκεια της 5ετίας ζητούν οι τράπεζες, επιδιώκοντας να μειώσουν το τίμημα επαναγοράς και επομένως να αυξήσουν τα κίνητρα συμμετοχής των ιδιωτών στις αυξήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες ζητούν η συσσωρευμένη σταθερή απόδοση των κεφαλαίων που θα βάλει το Τ.Χ.Σ. να κινηθεί στο 25% με 30% στην πενταετία. Ειδικότερα, προτείνουν, είτε το ετήσιο επιτόκιο να περιορισθεί στα επίπεδα του 5% με 6%, είτε αν διαμορφωθεί στο 10%, όπως ζητά το Τ.Χ.Σ, να ισχύει μόνο για τα πρώτα τρία χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι αν η αύξηση κεφαλαίου σε μια τράπεζα διενεργηθεί στα 0,30 ευρώ, η τιμή επαναγοράς θα έχει ως πλαφόν τα 0,39 ευρώ ανά μετοχή. Ταυτόχρονα, η υπόλοιπη μελλοντική και αβέβαιη υπεραπόδοση πάνω από το ανωτέρο ποσοστό να προσφέρεται έμμεσα ως κίνητρο στον ιδιώτη επενδυτή, μέσω του μηχανισμού των warrants.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα συζητήσεις, κυβέρνηση και τράπεζες συγκλίνουν σε μια μέση οδό για τα δικαιώματα επαναγοράς (warrants) των μετοχών, ενώ η ελάχιστη συμμετοχή των ιδιωτών στις ΑΜΚ έχει «κλειδώσει» στο 10%.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η πράξη του υπουργικού συμβουλίου θα προβλέπει για κάθε 1 μετοχή που αποκτά στις ΑΜΚ ο ιδιώτης να λαμβάνει 4 warrants, δηλαδή να μπορεί να επαναγοράσει 4 μετοχές του Τ.Χ.Σ.

Η πρόταση για πλαφόν στην απόδοση κεφαλαίων του Τ.Χ.Σ εξετάζεται από την κυβέρνηση και την Τρόικα σε μια προσπάθεια να δοθούν ικανά κίνητρα για τη συμμετοχή των ιδιωτών, καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις για περιορισμένο ενδιαφέρον συμμετοχής στις αυξήσεις κεφαλαίου.

Η πτώση του τραπεζικού δείκτη κατά 31% αποτυπώνει την μεταστροφή της ψυχολογίας καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι οι αυξήσεις θα διενεργηθούν σε χαμηλότερες τιμές από τις τρέχουσες. Κυβέρνηση και Τρόικα έχουν αποδεχθεί ότι πρέπει να υπάρξει ενιαία τιμή διάθεσης για Τ.Χ.Σ. και ιδιώτες, ζητούν όμως η τιμή διάθεσης να ενέχει υψηλό discount και όχι εύλογο όπως θέλουν οι τράπεζες.

Πίεση ασκούν και οι πληροφορίες ότι ο υπολογισμός των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών διενεργείται, κατόπιν απαίτησης από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, με ακόμη πιο συντηρητικές εκτιμήσεις από αυτές που είχαν ληφθεί υπ όψιν όταν, προ δύο περίπου εβδομάδων, βγήκε ο πρώτος …λογαριασμός.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, ελήφθησαν υπόψιν συντηρητικότερες εκτιμήσεις για την πορεία της ύφεσης και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (με έμφαση τα στεγαστικά) με αποτέλεσμα το ύψος των προβλέψεων που θα πρέπει να σχηματίσουν οι τράπεζες να αυξάνεται.

Ταυτόχρονα, οι πέντε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες (PriceWaterhouseCoopers, Grant Thornton, Deloitte, KPMG και Ernst&Young) συμφώνησαν σε ένα ενιαίο τρόπο λογιστικού χειρισμού της ζημιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες η λογιστική ζημιά θα προσεγγίσει το 75%, πολύ κοντά στην πραγματική οικονομική ζημιά.

Οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στο PSI με ελληνικά κρατικά ομόλογα 43 δισ. ευρώ και ομολογιακά δάνεια σε ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΕΑΣ, 6,5 δισ. ευρώ. Η οικονομική ζημιά από την σωρευτική απομείωση θα ανέλθει επομένως κοντά στα 37 δισ. ευρώ. Με δεδομένο, όμως, ότι έχουν ήδη σχηματίσει προβλέψεις της τάξης των 6 δισ. ο πραγματικός λογαριασμός μειώνεται ισόποσα.

Τι θα γίνει με το φορολογικό χειρισμό της ζημιάς

Μετά τη συμφωνία για το λογιστικό χειρισμό της φορολογικής ζημιάς (δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών από το PSI+ με κέρδη στη διάρκεια της 30ετίας), εκτιμάται ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή και για τον εποπτικό χειρισμό. Δηλαδή αν το φορολογικό όφελος προσμετρηθεί ή όχι στα εποπτικά κεφάλαια και επομένως αν οι τράπεζες χρειασθούν λιγότερα κεφάλαια.

Σύμφωνα με ελεγκτικές εταιρείες καταβάλλεται προσπάθεια να ξεπερασθούν τα προσκόμματα που θέτει η Βασιλεία ΙΙΙ στο θέμα.

Δυνατότητα buy back για τις μετοχές του Τ.Χ.Σ.

Κυβέρνηση και Τρόικα αντιμετωπίζουν ευνοικά και το αίτημα των τραπεζών να τους δοθεί η δυνατότητα αγοράς των δικαιωμάτων (warrants) και ακύρωσης των μετοχών που τους αντιστοιχούν, εφόσον βέβαια κριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι η κεφαλαιακή τους επάρκεια επιτρέπει μια τέτοια κίνηση.

Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου το οποίο απαγορεύει, μετά την έκδοση των προνομιούχων μετοχών, στις τράπεζες να προχωρούν σε προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Πόσα CoCos, πόσες μετοχές

Σύγκλιση απόψεων υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες. και στο θέμα της αναλογίας CoCos και κοινών μετοχών. Για το 90% των κεφαλαίων, που θα βάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα πάρει, ως αντάλλαγμα, κοινές μετοχές και το υπόλοιπο 10% της ανακεφαλαιοποίησης θα διενεργηθεί με Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια, τα γνωστά CoCos (Contingent Convertible).

Κάποιες τράπεζες επιδιώκουν μέσω των CoCos να καλυφθεί το 20% των κεφαλαιακών αναγκών, ζητώντας τα μετατρέψιμα δάνεια να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη της 5ετίας. Εδράζουν τα επιχειρήματά τους στο γεγονός ότι μέρος της ζημιάς προέρχεται από την αποτίμηση των ομολόγων και όχι από το κούρεμα της ονομαστικής αξίας, άρα εφόσον η αποτιμησιακή ζημιά είναι ανακτήσιμη όσο πλησιάζει η λήξη των ομολόγων, πρέπει να καλυφθεί από μεγάλης διάρκειας ΜΟΔ και όχι από κοινές μετοχές.