Τράπεζες: Στην ΤτΕ τα σχέδια άντλησης κεφαλαίων

Ενώ λήγει σήμερα η προθεσμία που έχει δώσει η ΤτΕ στις τράπεζες για την κατάθεση σχεδίων κεφαλαιακής τους ενίσχυσης με ΑΜΚ, ρευστοποίηση στοιχείων ενεργητικού κλπ, συνεχίζονται στο παρασκήνιο οι επίπονες διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-τρόικας και τραπεζιτών για τους όρους  ανακεφαλαιοποίησης.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις ανεβάζουν σε 40 δισ. ευρώ το συνολικό ποσό που θα χρειασθούν οι τράπεζες, γεγονός που τις αναγκάζει να ζητήσουν από τους μετόχους τους και από την αγορά πάνω από 4 δισ. ευρώ – και περίπου 5,5 δισ. αν υποχρεωθούν τελικά να καλύψουν το 14% των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών τους.

Μεγαλύτερες απ’ ό,τι υπολογιζόταν μέχρι τώρα θα είναι και οι ανάγκε ς τους σε άμεση ρευστότητα, δεδομένου ότι η συμμετοχή του ΤΧΣ θα δοεθεί σε ομόλογα του EFSF και όχι σε μετρητά.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, η κυβέρνηση αναγκάζεται να αναβάλει τη λήψη τελικών αποφάσεων, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν έως τις 20 Απριλίου, όπως δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμος.

Μικρή πραράταση ενδέχεται να δοθεί και στις τράπεζες για την κατάθεση στην ΤτΕ των σχεδίων κεφαλαιακής τους ενίσχυσης