ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Τις πήραν οι ξένοι σαν να ήταν…άπορες κορασίδες! – Ο ESM έχει δικαίωμα ενεχύρου στις μετοχές

Τα ξένα funds είναι ουσιαστικά οι νέοι ιδιοκτήτες των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Bάσει της δανειακής σύμβασης που κυρώθηκε με το ν. 4336/2015, ο ESM έχει το δικαίωμα να συστήσει ενέχυρο επί των μετοχών που αγοράζει το ΤΧΣ στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, αναφέρει το άρθρο 5 του πολυνομοσχεδίου που θα ψηφιστεί στη Βουλή.

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του ΤΧΣ θα γίνει σε ανεξάρτητο φορέα, διακριτό από το νομικό πρόσωπο του ελληνικού Δημοσίου. Η διάκριση αυτή είναι αναγκαία,  καθώς το Ταμείο έχει οριστεί εγγυητής έναντι του ESM βάσει της δεύτερης δανειακής σύμβασης (σχέδιο της οποίας κυρώθηκε με τον ν.4060/2012) και κατά συνέπεια, η ταύτιση του εγγυητή και του δανειζόμενου θα επέφερε απόσβεση της εγγυητικής ευθύνης.

Προβλέπονται επίσης:

  • Το ΤΧΣ θα υπογράψει “συμβόλαιο” συνεργασίας (RFA) με τις τράπεζες στο οποίο θα προβλέπεται η εφεξής εκπροσώπησή του στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς επίσης και η έκταση του δικαιώματος veto στη λήψη αποφάσεων.”Το ΤΧΣ συνάπτει συμφωνίες – πλαίσιο με τα πιστωτικά ιδρύματα, όχι μόνο στην περίπτωση που κατέχει μετοχές τους, αλλά και στην περίπτωση που λόγω προηγούμενης λήψης κρατικής ενίσχυσης, τα εν λόγω ιδρύματα έχουν σε ισχύ σχέδια αναδιάρθρωσης εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εφαρμογή των οποίων παρακολουθεί το Ταμείο”.
  • Οι βασικές αρχές του νέου νόμου προβλέπουν πλέον σημαντική εμπειρία στα μέλη των ΔΣ αλλά και   σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις. Σε θέσεις διοίκησης προβλέπεται ότι δεν θα πρέπει να διορίζονται τα λεγόμενα “πολιτικά εκτειθέμενα πρόσωπα”, ενώ το μέλος του δ.σ. θα πρέπει να δηλώνει υποχρεωτικά τις οικονομικές διασυνδέσεις του με το πιστωτικό ίδρυμα. Ακόμη και για τα μη εκτελεστικά μέλη θα απαιτείται ειδική εμπειρία που θα τους επιτρέπει να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

Το ερώτημα που τίθεται, είναι αν με αυτές τις ασαφείς διατυπώσεις, σημερινές διοικήσεις ή πολλά μέλη διοικητικών συμβουλίων των συστημικών τραπεζών, θα δικαιούνται να μείνουν στις θέσεις τους.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται εφεξής όχι μόνο στην αξιολόγηση των μελών των δ.σ. των τραπεζών, αλλά και στην πρόβλεψη για εξειδικευμένο και έμπειρο μέλος που θα ασχολείται αποκλειστικά στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 

ΠΗΡΑΝ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ…ΑΠΟΡΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Με βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν στα βιβλία προσφορών οι ξένοι επενδυτές αποτίμησαν τις ελληνικές τράπεζες ως εξής:

-Alpha bank  500 εκατ ενώ διέθετε προ ανακεφαλαιοποίησης 6,2 δισ. κεφάλαια.

– Εθνική  105 εκατ ενώ  διέθετε προ ανακεφαλαιοποίησης 4 δισ. κεφάλαια.

– Eurobank 147 εκατ ενώ  διέθετε προ ανακεφαλαιοποίησης 3 δισ. κεφάλαια.

– Πειραιώς  18 εκατ ενώ  διέθετε προ ανακεφαλαιοποίησης 5,6 δισ. κεφάλαια.