Τραπεζικές μετοχές: Πως οι Έλληνες μπορούν να συμμετέχουν στις ΑΜΚ

Αν τελικά επιβεβαιωθεί το σενάριο κατά το οποίο οι ανάδοχοι δεν δώσουν την δυνατότητα σε έλληνες επενδυτές να γραφτούν στις αυξήσεις λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων υπάρχει λύση: Η αγορά ενός ομολόγου από αυτά τα οποία θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές με την ανταλλαγή που προτείνει η τράπεζα. Ειδικά τα υβριδικά και όσα ομολόγα βρίσκονται στην κατηγορία της μειωμένης εξασφάλισης θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα ανταλλαγούν με κοινές μετοχές στην τιμή στην οποία θα γίνουν οι αυξήσεις κεφαλαίου.

 

Έχοντας πλέον όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες διαθέσιμες καταλήγουμε σε μια σειρά επιλογής με βάση το ρίσκο και την

 

1η Επιλογή: H Alpha bank έχει την καλύτερη σχέση ρίσκου απόδοσης. Οι χαμηλές κεφαλαιακές ανάγκες, η μη ύπαρξη άλλων μελλοντικών αναγκών (π.χ. προνομιούχες μετοχές) της δίνει ένα προβάδισμα εφόσον δεν διαταραχθεί το οικονομικό κλίμα στα επόμενα δύο χρόνια ή έστω δεν γίνει χειρότερο από αυτό που περιγράφει το δυσμενές σενάριο. Καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων στους δείκτες φερεγγυότητας από πλευράς συμμετοχής αναβαλλόμενης φορολογίας και άρα μικρότερες επιβαρύνσεις μετά την γραμμή των οργανικών αποτελεσμάτων.

 

2η Επιλογή: Η Εurobank έχει καλή προϊστορία αυξήσεων κεφαλαίου. Τουλάχιστον για το μεσοπρόθεσμο διάστημα που ακολουθεί  μετά την αύξηση. Αν και το νούμερο του βασικού σεναρίου δεν είναι το μικρότερο στο σύνολο έχει την πιο εύκολη αποστολή συγκέντρωσης των απαιτούμενων κεφαλαίων για να καλύψει και τα δύο σενάρια και επομένως να γίνει η Τράπεζα με το υψηλότερο βαθμό συμμετοχής ιδιωτικού κεφαλαίου. Κάτι τέτοιο θα της έδινε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στην διαμόρφωση του επιχειρηματικού αλλά και του επενδυτικού της πλάνου. Οι προνομιούχες μετοχές στο τέλος του 2017 θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια νέα αύξηση ωστόσο αν τα καταφέρει να επανέρθει γρήγορα σε κερδοφορία και να αντιστρέψει προβλέψεις τότε θα μπορέσει να τις μετατρέψει σε κοινές με πολύ καλύτερους όρους από τους τωρινούς. Η Eurobank στο τρίτο τρίμηνο του 2015 είχε θετική τελική γραμμή και αυτό δείχνει ισχυρότερη δυναμική από τις άλλες τρεις τράπεζες. Βέβαια ο αναβαλλόμενος φόρος είναι ο υψηλότερος από όλους αλλά αυτό μπορεί να θεωρηθεί διαχειρίσμο.

 

3η Επιλογή: Η Εθνική Τράπεζα με τα πολλά «αν» καθώς σε επίπεδο ανακοινώσεων και ενεργειών δείχνει να μην ακολουθεί σε ρυθμό τις υπόλοιπες τράπεζες. Υπάρχει έντονη η υποψία ότι η Εθνική Τράπεζα καθυστερεί επειδή έχει μια καλή πρόταση στα χέρια της για το 100% της Finansbank. Σε αυτό το ενδεχόμενο η ΕΤΕ θα καλύψει όλο το κεφαλαιακό έλλειμμα θα έχει δείκτες φερεγγυότητας 15,5% αλλά θα έχει χάσει το πετράδι του στέμματος και θα αποτελεί αποκλειστικά ένα μακροοικονομικό στόρι. Όπως και οι άλλες τρεις άλλωστε.

 

4η Επιλογή: Μπορεί και να κάνουμε λάθος. Να ισχύει δηλαδή το «έσχατοι έσονται πρώτοι». Αν και έχει κοντά στα 5 δις να καλύψει η Τράπεζα Πειραιώς είναι το στοίχημα που αν περάσει τον κάβο της συγκέντρωσης των κεφαλαίων θα δώσει και την μεγαλύτερη απόδοση. Θα βρεθεί με μια σχέση τιμής προς λογιστική αξία που θα είναι αντικειμενικά χαμηλός, δεν θα έχει προνομιούχες και μεγάλο αναβαλλόμενο φόρο. Θα χρειαστεί ενεδεχομένως να εξαγοράσει τα Cocos αλλά για το σκοπό αυτό υπάρχουν συμμετοχές με λογιστική αξία κοντά στα 2 δις ευρώ. Όσο δηλαδή και το 75% του δυσμενούς σεναρίου.

 

Tου Μάνου Χατζηδάκη – ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ