ΤΡΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ Η FITCH

Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας τριών κυπριακών τραπεζών προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch λόγω της έκθεσής τους στο ελληνικό χρέος. Σε συνέχεια της υποβάθμισης της κυπριακής οικονομίας, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης υποβαθμίζει τις τράπεζες Κύπρου, Marfin και Ελληνική. Υπογραμμίζει δε ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζουν αρνητικό ορίζοντα, ο οποίος εξαρτάται σε…
μεγάλο βαθμό από το ενδεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισης της Κύπρου.

Ειδικότερα, το «viability rating» της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής, μειώθηκε κατά μία βαθμίδα στο bb- και της Marfin κατά δύο σε b-.

Ο οίκος επισημαίνει ότι οι κυπριακές τράπεζες μπορούν να λάβουν στήριξη από διεθνείς αρχές σε περίπτωση ανάγκης εκτιμά, ωστόσο, ότι παρότι η κυβέρνηση παραμένει πρόθυμη να στηρίξει τις τράπεζές της, η ικανότητά της να το πράξει έχει περιοριστεί.