Τρ. Κύπρου: Επιβεβαιώθηκε η πτωτική πορεία

Η ισχυρή στήριξη της Τρ. Κύπρου στα 0,52 ευρώ διασπάστηκε, δημιουργώντας έτσι σχηματισμό αντιστροφής Failure Swing, και επιβεβαιώνοντας την καθαρά πτωτική πορεία που ακολουθεί η μετοχή. Η ολοκληρωτική διάσπαση των 0,52 ευρώ θα ωθήσει τη μετοχή σε χαμηλότερα επίπεδα και η καθοδική πορεία θα συνεχιστεί.