>Τρ. Κύπρου: Χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη του τουρισμού

>
Στη χρηματοδότηση δύο ξενοδοχειακών χωριών πέντε αστέρων στη Ρόδο, προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου, διαθέτοντας συνολικά 33 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικά στον δυναμικό τομέα του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

• Έχει ήδη εκταμιευθεί στο σύνολό του ποσό 13,5 εκατ. ευρώ, προς την εταιρία Aqua Sol ΜΥΘΟΣ, η οποία κατασκεύασε και έθεσε σε πλήρη λειτουργία ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων, στον Δήμο Αφάντου. Οι πρώτοι πελάτες αφίχθησαν ήδη στο Ξενοδοχειακό Χωριό, ενώ έχει εξασφαλιστεί πληρότητα 100% για το σύνολο της καλοκαιρινής περιόδου.

• Άρχισε η εκταμίευση της χρηματοδότησης, συνολικού ποσού 19,5 εκατ. ευρώ, προς την εταιρία Aqua Sol ΛΕΒΑΝΤΕ, για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, στον Δήμο Αφάντου. Η ολοκλήρωση της ανέγερσης του εν λόγω Ξενοδοχειακού Χωριού αναμένεται τον Απρίλιο 2012.

Όπως σημειώνεται με τη χρηματοδότηση των δύο συγκεκριμένων ξενοδοχειακών μονάδων, η Τράπεζα Κύπρου αποδεικνύει ότι δίνει πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων και συνεχίζει να στηρίζει τους επαγγελματίες και τις υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις του χώρου και να παραμένει αρωγός τους. Το ποσοστό των χορηγήσεων της Τράπεζας προς τον τουρισμό είναι διπλάσιο από το γενικό ποσοστό των επιχειρηματικών χορηγήσεων και το μερίδιο αγοράς είναι περίπου 10% έναντι 5% στις γενικότερες επιχειρηματικές χορηγήσεις.