>Τρ. Πειραιώς:Αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% από 15/9

>

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι από 16.8.2011 αναπροσαρμόζονται τα Επιτόκια Επιχειρηματικών Χορηγήσεων : Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) στο 9,25%, Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ) στο 8,90%.

Επίσης, από 15.9.2011 αυξάνονται τα Βασικά Επιτόκια Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης κατά 0,25 μονάδες.