Τρ. Πειραιώς: Από 01/01/2012 αντιπρόεδρος ο Π. Ρουμελιώτης

Mε επίσημη ανακοίνωσή η Τράπεζα Πειραιώς, ο κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου (μη Εκτελεστικό Μέλος), από  την 01/01/2012.

Ο  κ. Π. Ρουμελιώτης, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ. (Risk Management Committee), Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και συγχρόνως ως Οικονομικός Σύμβουλος Διοίκησης  θα εποπτεύει και τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ρουμελιώτης διετέλεσε Καθηγητής Οικονομικών σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Υπουργός Εμπορίου, Εθνικής Οικονομίας και  Ευρωβουλευτής, ενώ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς μεταξύ των οποίων και  στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από το οποίο αποχωρεί στο τέλος του έτους.