>Τρ. Πειραιώς: Νέος Chief Risk Officer ο κ. Γεώργιος Μάντακας

>

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τρ. Πειραιώς τοποθέτησε τον κ. Γεώργιο Μάντακα ως νέο Chief Risk Officer στον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου από 06.06.2011, σε αντικατάσταση του κ. Μιχαήλ Χαραλαμπίδη, ο οποίος μετακινείται σε παρεμφερή θέση του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού χώρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μάντακας είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το University of Rochester New York.