>Τρ. Πειραιώς: Στα 4 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους

>
Κέρδη προ φόρων 11 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2010 ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ, έναντι 236 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου, με την επιβάρυνση της έκτακτης εισφοράς ύψους 24,3 εκατ. ευρώ, το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώνεται σε -20 εκατ. ευρώ, από κέρδη 202 εκατ. ευρώ το 2009, καλύτερα των μέσων εκτιμήσεων των αναλυτών οι οποίοι σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ζημιές 26,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα κέρδη προ προβλέψεων χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 2% στα 611 εκατ. ευρώ (600 εκατ. ευρώ το ’09). Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 2010 διαμορφώθηκαν στα €0,1 εκατ. από €177 εκατ. το 2009.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα έφτασαν στα €1.207 εκατ με άνοδο 9% (€1.105 εκατ το ’09), ενώ καταγράφηκε συστηματική βελτίωση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού σε Ελλάδα και εξωτερικό, η οποία υπερκάλυψε το υψηλό κόστος καταθέσεων. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση για την καλύτερη ιστορικά επίδοση σε καθαρά έντοκα έσοδα για τον Όμιλο.

Το ΝΙΜ (καθαρά έντοκα έσοδα προς έντοκα στοιχεία ενεργητικού) εμφανίζεται βελτιωμένο στο 2,7% από 2,6% το ’09.

Παράλληλα, παρατηρείται μειωμένο λειτουργικό κόστος σε ετήσια βάση κατά 1% στα €884 εκατ (€893 εκατ το ’09), ενώ μείωση 4% κατέγραψε το κόστος λειτουργίας στην Ελλάδα για δεύτερο συνεχόμενο έτος το 2010.

Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 601 εκατ. ευρώ (+22% από €491 εκατ το ’09) και αντιστοιχούν σε 155 μ.β. ως προς το μέσο όρο δανείων (126 μ.β. το αντίστοιχο ’09), ως αποτέλεσμα του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα (ΑΕΠ 2010 -4,5%), αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα μεγέθη στις 31 Δεκεμβρίου 2010 αναφέρονται τα εξής:

– Σύνολο ενεργητικού €57,7 δισ, αυξημένο κατά 6% σε ετήσια βάση.
– Δάνεια μετά από προβλέψεις €37,6 δισ, σταθερά σε ετήσια βάση.
– Καταθέσεις €30,0 δισ (-2% σε ετήσια βάση). Η τάση υποχώρησης των εγχώριων καταθέσεων επιβραδύνθηκε σταδιακά μετά το 2ο 3μηνο ’10.
– Δείκτης δανείων προς καταθέσεις, εξαιρουμένων δανείων που αυτοχρηματοδοτούνται, στο 107%, αμετάβλητος σε ετήσια βάση. Μείωση της χρηματοδότησης των θυγατρικών τραπεζών εξωτερικού από την Τράπεζα Πειραιώς κατά €0,6 δισ το 2010, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των καταθέσεων εξωτερικού κατά 16%.
– Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών βάσει ΔΠΧΑ 7 στο 7,6%. Δείκτης κάλυψης από προβλέψεις στο 48,4%. Μαζί με τις ενσώματες εξασφαλίσεις, η κάλυψη ανέρχεται στο 112%.
– Σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας Πειραιώς κατά €807 εκατ τον Ιανουάριο του 2011, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται (pro-forma Δεκ.’10) στα €4,0 δισ. Αντίστοιχα, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα €4,3 δισ, με τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας pro-forma για την ΑΜΚ στο 11,2% για το συνολικό δείκτη, στο 10,4% για τον Tier I και 9,1% για τον Equity Tier I.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Η βελτίωση των όρων και των μηχανισμών δανεισμού της Ελλάδας από την ΕΕ διευκολύνουν σημαντικά την εφαρμογή του προγράμματος σταθεροποίησης και οικονομικής ανασυγκρότησης. Στην προσπάθεια αυτή το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συμβάλλει με τρόπο ρεαλιστικό και υπεύθυνο. Εξυγιαίνει και αναδιαρθρώνει το ενεργητικό του, στηρίζει τις προσπάθειες της υγιούς επιχειρηματικότητας και ενισχύει την κεφαλαιακή του βάση, παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς ρευστότητας.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Ενίσχυσε πρόσφατα τα κεφάλαια του κατά €807 εκατ με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ θωράκισε τον ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις προερχόμενες από υγιή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία».

Από την πλευρά του ο CEO του ομίλου Σταύρος Λεκκάκος σημείωσε: «Η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του Ομίλου για το 2010, δηλαδή τα προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελέσματα επέδειξαν ανθεκτικότητα και ανήλθαν σε €611 εκατ έναντι €600 εκατ το 2009 (+2%). Τη σημαντικότερη συμβολή είχαν τα καθαρά έντοκα έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στα €1.207 εκατ από €1.105 εκατ το 2009, με σαφή ανοδική τάση ανά τρίμηνο του έτους. Η πηγή αυτή εσόδων έφτασε να αποτελεί το 81% των καθαρών λειτουργικών εσόδων το 2010, ενώ σημείωσε την καλύτερη ιστορικά επίδοση για τον Όμιλο.

Η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 4% στην Ελλάδα και κατά 1% σε επίπεδο Ομίλου ήταν σύμφωνη με το στόχο που είχε τεθεί για το 2010, ενώ επιδιώκεται σημαντικότερη περαιτέρω μείωση το 2011 της τάξης του 5% σε επίπεδο Ομίλου. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 22% το 2010 (€601 εκατ έναντι €491 εκατ το 2009), κυρίως λόγω των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη. Η κάλυψη των καθυστερήσεων από προβλέψεις και εξασφαλίσεις ανήλθε στο τέλος του έτους σε 112%. Οι αυξημένες προβλέψεις επιβάρυναν σημαντικά τα καθαρά κέρδη του 2010, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €4 εκατ».