>ΤτΕ: Άνοδος στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Ιούλιο

>
Η μείωση της ρευστότητα και η άνοδος των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων στην ελληνική αγορά τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Ιούλιο τόσο τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων κινήθηκαν ανοδικά. Στις καταθέσεις το επιτόκιο για συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος διαμορφώθηκε στο 4,29% από 4,10% πού ήταν τον Ιούνιο.

Στις χορηγήσεις το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε άνοδο, κατά 0,12% και διαμορφώθηκε στο 15,06%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 0,06% στο 7,65% και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων κατά 0,09% στο 10,19%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 0,08% στο 7,39% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, κατά 0,15% στο 6,52% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και κατά 20 μονάδες βάσης στο 5,76% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 0,21% στο 4,44% και το αντίστοιχο επιτόκιο για δάνεια με επιτόκιο σταθερό πάνω από 1 και έως 5 έτη αυξήθηκε επίσης κατά 0, 21% στο 4,33%.

Στα παλαιά δάνεια (υφιστάμενα υπόλοιπα) το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 0,09% στο 3,94%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 0,07% βάσης στο 5,14% και των επαγγελματικών δανείων κατά 0,11% στο 6,22%.