ΤτΕ: Ανακλήθηκε η άδεια τριών τραπεζών

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας τριών συνεταιριστικών τραπεζών, της Αχαϊκής, Λαμίας και Λέσβου – Λήμνου.

Η ΤτΕ έκρινε αναγκαία την υπαγωγή των “παραπάνω τραπεζών στα μέτρα εξυγίανσης που προβλέπει ο Νόμος 3601/2007”, καθώς παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες δεν κατέστη δυνατή η λήψη μέτρων που αποκαθιστούν τη βιωσιμότητα τους.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον σχετικό νόμο, θα διενεργηθεί άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία για την ανεύρεση αναδόχου των καταθέσεων συνολικού ύψους περίπου 300 εκατ.ευρω και της μεταφοράς τους σε άλλη τράπεζα.

Ήδη, σύμφωνα με την ΤτΕ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εμπορικές τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν παρουσία στις περιοχές αυτές.