>ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων το Μάρτιο

>
Αυξητικές τάσεις εμφάνισε το κόστος δανεισμού το Μάρτιο του 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το επιτόκιο στις περισσότερες κατηγορίες χορηγήσεων αυξήθηκε, ενώ στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν και τα επιτόκια καταθέσεων.

Τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων κατέγραψαν αύξηση στο 14,7% έναντι 14,64% το Φεβρουάριο. Το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια, αυξήθηκε οριακά στο 7,05% έναντι 6,9% το Φεβρουάριο.

Στο 9,78 έναντι 9,72% αυξήθηκε το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων, ενώ το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και για ποσά έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε στο 6,46% έναντι 6,23%. Για ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ, η αύξηση έφθασε στο 5,39% έναντι 5,37%.

Στη στεγαστική πίστη το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά περίπου 0,1% στο 4,04% ενώ το σταθερό επιτόκιο μέχρι και πέντε χρόνια της ίδιας κατηγορίας σημείωσε μεγαλύτερη αύξηση στο 3,86% από 3,57%.

Στις καταθέσεις, το επιτόκιο για συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο επίπεδο του 3,76%.