>ΤτΕ: Μειώθηκε το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης

>
Πτωτικά κινήθηκε το ταμειακό έλλειμα της κεντρικής διοίκησης στο α΄ τρίμηνο του έτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2011 το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης μειώθηκε σε 4.254 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 5.678 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Επιπλέον, σημειώνεται πως κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν σε 11.184 εκατ. ευρώ, από 11.766 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυξήθηκαν οριακά σε 15.048 εκατ. ευρώ, έναντι 15.046 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2010.

Τον Μάρτιο τα έσοδα ουσιαστικά μειώθηκαν. Συνολικά καταγράφεται αύξηση από τα 3,3 δισ. ευρώ το 2010 σε 3.57 δισ. ευρώ το 2011, αλλά περιλαμβάνεται η είσπραξη ΦΠΑ Mαρτίου (μέσω ΔΙΑΣ) ύψους 539,53 εκατ. ευρώ, ενώ το 2010 η είσπραξη ΦΠΑ έγινε τον Απρίλιο.

Επίσης, το Μάρτιο οι δαπάνες περιορίστηκαν από τα 6,49 δισ. ευρώ το 2010 σε 6,47 δισ. ευρώ το 2011.