>ΤτΕ: Σημαντική αύξηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

>
Υποχώρησαν οι τιμές των ελληνικών κρατικών τίτλων στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) και αυξήθηκαν σημαντικά οι αποδόσεις τους κατά τη διάρκεια του Απριλίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ η εξέλιξη αυτή παρατηρήθηκε και στις περισσότερες «περιφερειακές» αγορές της Ευρωζώνης, σε αντίθεση με εκείνες χωρών με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ, όπου οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά και οι αποδόσεις υποχώρησαν.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους ελληνικούς τίτλους αναφοράς, η τιμή του 3ετούς ομολόγου υποχώρησε σε 61,29 στα τέλη Απριλίου από 81,90 στα τέλη Μαρτίου, του 10ετούς ομολόγου σε 55,94 από 65,28 και του 30ετούς ομολόγου σε 50,16 από 54,55.

Επιπρόσθετα, η απόδοση του 3ετούς ομολόγου αναφοράς, που εμφάνισε συγκριτικά τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 856 μονάδες βάσης, ανήλθε σε 23,67% στα τέλη Απριλίου, ενώ του 5ετούς αυξήθηκε κατά 498 μονάδες βάσης σε 21,13%. Στις μακροπρόθεσμες διάρκειες, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε κατά 271 μονάδες βάσης σε 15,59% και του 30ετούς ομολόγου αναφοράς κατά 76 μονάδες βάσης σε 9,82%. Ως συνέπεια των ανωτέρω, η αρνητική κλίση της καμπύλης αποδόσεων διευρύνθηκε, με τη διαφορά απόδοσης μεταξύ του 30ετούς και του 3ετούς τίτλου αναφοράς να ανέρχεται σε -1.384 μονάδες βάσης στο τέλος Απριλίου από -605 μονάδες βάσης στα τέλη Μαρτίου 2011.

Η μέση μηνιαία διαφορά απόδοσης μεταξύ του ελληνικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου ανήλθε σε 1.049 μονάδες βάσης τον Απρίλιο, από 919 που είχε διαμορφωθεί το Μάρτιο.

Η αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ αυξήθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ τον Απρίλιο από 974 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και 10,6 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2010. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε σε 73,9 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο από 46,4 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών συγκέντρωσαν οι τίτλοι με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των 3 ετών καταγράφοντας συναλλαγές αξίας 1,05 δισ. ευρώ, ήτοι 74% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Τέλος, από τις 1.220 εντολές που εκτελέσθηκαν στην ΗΔΑΤ, το 85,3% αφορούσε σε εντολές πώλησης και το 14,7% σε εντολές αγοράς.