>ΤτΕ: 15,4% η μείωση μισθών πέρυσι και φέτος

>

 ΤτΕ: 15,4% η μείωση μισθών πέρυσι και φέτος

Σάρωσε τους μισθούς όχι μόνο στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα το Μνημόνιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος υπολογίζει ότι οι μισθοί έχουν μειωθεί περισσότερο από 15,4% την τελευταία διετία. Η μείωση βέβαια των καθαρών αποδοχών είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς στις περικοπές των μισθών θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα αλλεπάλληλα φορολογικά χαράτσια που έχει επιβάλει η κυβέρνηση (έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, τέλος ακινήτων κ.ο.κ.).

Η ΤτΕ προβλέπει ότι φέτος ένας στους τέσσερις εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα θα υποστεί κούρεμα του μισθού του κατά τουλάχιστον 10%.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2011 η μείωση των ακαθάριστων αποδοχών (πριν από τη φορολογία) έφτασε το 6,3% σε πραγματικούς όρους. Την προηγούμενη χρονιά η μείωση των αποδοχών ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αγγίζοντας το 9,1%.

«Αναπόφευκτη απώλεια»

Η μείωση των αμοιβών και η επακόλουθη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες για τη συνεχιζόμενη ύφεση στην οικονομία. Η οικονομική δραστηριότητα έχει δεχθεί «καίριο πλήγμα» από τη συνεχιζόμενη αποχή από την κατανάλωση. Ωστόσο, η ΤτΕ επισημαίνει ότι η «παράπλευρη αυτή απώλεια» είναι αναπόφευκτη, στην προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, αλλά και της ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας.

Οπως ήταν αναμενόμενο, η μείωση των αποδοχών στο Δημόσιο Τομέα την περίοδο αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτήν που υπέστη ο ιδιωτικός. Από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΤτΕ προκύπτει ότι η μείωση των μέσων ονομαστικών ακαθάριστων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων φέτος θα φτάσει το 4,9% (από -8,5% το 2010), ενώ των μισθωτών στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας το 2,7% (από -3,1% το 2010).

Επιχειρησιακές συμβάσεις

Στο σύνολο της οικονομίας, η κεντρική τράπεζα αναφέρει ότι οι μειώσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, το βαθμολόγιο, η εργασιακή εφεδρεία, οι μειώσεις των αποδοχών σε ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και η ενθάρρυνση των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα οδηγούν σε μείωση των μέσων ονομαστικών ακαθάριστων αποδοχών στο σύνολο της οικονομίας κατά 3,3%, έναντι μείωσης κατά 4,8% το 2010.

Η μείωση των ακαθάριστων (προ φορολογίας) αποδοχών στο σύνολο της οικονομίας, σε πραγματικούς όρους, είναι της τάξεως του 6,3% το 2011, έναντι 9,1% το 2010. Οι εκτιμήσεις για τη μεταβολή των αποδοχών στον ιδιωτικό μη τραπεζικό τομέα το 2011 λαμβάνουν υπόψη ότι, ενώ οι μέσες ετήσιες συμβατικές αποδοχές ενδεχομένως αυξάνονται κατά 0,9% λόγω των προβλέψεων της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και αντίστοιχων κλαδικών συμβάσεων, οι πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές μειώνονται.

Υπολογίζεται ότι στον ιδιωτικό τομέα (πλην των τραπεζών) το 2011 περίπου το 25% των μισθωτών αντιμετωπίζει περικοπές αποδοχών της τάξεως του 10% (είτε μέσω ατομικών συμφωνιών και συμβάσεων είτε μέσω ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων).

Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση «ευέλικτων μορφών εργασίας» καθώς και η κατάργηση του κατώτατου μισθού για τις προσλήψεις νέων αλλά και η μείωση της αμοιβής των υπερωριών εκτιμάται ότι συμβάλλουν σε μείωση του κατά κεφαλήν κόστους εργασίας της τάξεως του 0,5% -με τελικό αποτέλεσμα οι μέσες πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές να μειώνονται εφέτος κατά 1,7% (από -2,9% το 2010).