>ΤΤ: Βουτιά στις ζημιές και προ PSI

>

Βουτιά στις ζημιές έκανε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ακόμα και προ του PSI, λόγω των μεγάλων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια οι οποίες έφτασαν στα €134,9 εκατ. Σε ενοποιημένη βάση οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα €79,2 εκατ., ενώ οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους και το PSI φτάνουν τα €543,7 εκατ.
Αύξηση κατά 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 κατέγραψε το εννεάμηνο του 2011 η οργανική κερδοφορία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 298,7 εκατ. ευρώ από 282,1 εκατ. το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,9%.
Τα λειτουργικά έσοδα του Τ.Τ. σημείωσαν περαιτέρω μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, και διαμορφώθηκαν σε 64,3 εκατ. ευρώ.