>Τ.Τ.: Αποχώρησε ο Σπυρίδων Παντελιάς από το Δ.Σ.

>


Αποχώρησε από τη θέση του Αντιπροέδρου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ο κ. Σπυρίδων Παντελιάς. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Παντελιάς αποχώρησε για προσωπικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το πρόσωπο του κ. Παντελιά για την πολύτιμη συνεισφορά του στη διοίκηση της τράπεζας και το έργο που διετέλεσε, εξέλεξε ως νέο Αντιπρόεδρο/Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Χαράλαμπο Σιγανό, νυν Μέλος του Δ.Σ. και επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, εκχωρώντας τις σχετικές αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της τράπεζας.

Μετά τα ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας έχει ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:
-κ. Παπαδόπουλος Κλεάνθης, Πρόεδρος
-κ. Σιγανός Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος

ΙΙ. Μη Εκτελεστικά Μέλη:
– κα Κέστη – Μπάστου Βασιλική, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.
– κα Παπαδοπούλου Σοφία, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ..
– κ. Βαρσάμης Χρήστος
– κ. Ανδρέας Ταπραντζής

ΙΙΙ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
– κ. Σιαμίδης Μιχαήλ
– κ. Πίττας Αριστείδης

Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ανακοινωθεί σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 18, του κ.ν. 2190/1920, στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.