>Τ.Τ.: Διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή κεφαλαιακής άσκησης ΕΒΑ

>

Ουδεμία προνομιακή πληροφορία βρίσκεται στην κατοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αναφορικά με το εκτιμώμενο αναγκαίο κεφαλαιακό περιθώριο προστασίας της, στο πλαίσιο της άσκησης της ΕΒΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε απάντηση της με Αρ. Πρωτ. 4857/27.10.2011 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναφέρει πως η αναλυτική μεθοδολογία της Ε.Β.Α., βάσει της οποίας εκτιμήθηκαν τα αναγκαία κεφαλαιακά περιθώρια, για τη διατήρηση του Core Tier 1 δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων, στο 9%, δημοσιοποιήθηκε στις 27.10.2011, μαζί με τα αποτελέσματα ανά χώρα.

Ειδικά για την Ελλάδα, η Ε.Β.Α. γνωστοποίησε μόνο ότι, τα κεφάλαια ύψους 30 δις. ευρώ, τα οποία είναι διαθέσιμα στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπερκαλύπτουν τα υπολογιζόμενα σύμφωνα με την Ε.Β.Α. αναγκαία κεφάλαια, για τη διαμόρφωση του Core Tier 1 δείκτη, στο 9%.