>Υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

>
Με επιτυχία υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Popular Bank, ενώ όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η τράπεζα, το συνολικό ποσό των εγγραφών ανήλθε σε 540 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 458 εκατ. Προήλθαν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και 82 εκατ. από αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές. Το ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Marfin διαμορφώθηκε στο 111%. «Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπει στον Όμιλο να ευθυγραμμίσει πλήρως την κεφαλαιακή του δομή με τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς του στόχους καθώς και με τις προσεχείς κεφαλαιακές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Marfin Popular Bank, Ευθύμιος Μπουλούτας.