Υπερσύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού εγκαινίασε το “Μητέρα”

Το νοσοκομείο Μητέρα εγκαινίασε μια υπερσύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού δυναμικότητας 15 κλινών, για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) τελικού σταδίου που χρήζουν αιμοκάθαρσης.

Η Μονάδα λειτουργεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και στο πλαίσιο μεγάλου και οργανωμένου νοσοκομείου (4ος όροφος), με κάλυψη από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και άμεση δυνατότητα κλήσης σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών. Διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο σε συνδυασμό με την τήρηση των Διεθνών Πρωτοκόλλων, εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Συγκεκριμένα, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στελεχώνεται από νεφρολόγους με κύρος και εμπειρία, καρδιολόγο με εμπειρία στα προβλήματα των νεφροπαθών που παρακολουθεί σε μόνιμη βάση τους ασθενείς της Μονάδας, ομάδα αγγειοχειρουργών με σημαντική εμπειρία και επιτυχημένη πρακτική στη δημιουργία αγγειακών προσπελάσεων (μοσχεύματα, fistula, κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες), εξειδικευμένους νοσηλευτές με βαθιά γνώση της θεραπείας της αιμοκάθαρσης, αλλά και των πολύπλευρων κλινικών και ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των χρονίως πασχόντων, διαιτολόγο με εξειδίκευση στις ιδιαίτερες ανάγκες των αιμοκαθαιρούμενων και ψυχολόγο, έμπειρο στην αντιμετώπιση προβλημάτων των χρονίως πασχόντων.

Επιπλέον, η Μονάδα διατηρεί δίκτυο επικοινωνίας με κέντρα αιμοκάθαρσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με σκοπό τη διευκόλυνση μετακίνησης των ασθενών της, όποτε και εάν προκύψουν, ενώ διαθέτει και Κίτρινη Μονάδα για τη θεραπεία ασθενών με HBV- Ηπατίτιδα (1 κλίνη).

Παράλληλα, διαθέτει πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα parking, ελεύθερα στον υπόγειο χώρο του Μητέρα.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα αιμοκάθαρσης περιστατικών οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε ασθενείς που νοσηλεύονται για άλλες αιτίες (π.χ. ορθοπεδικά, καρδιολογικά).

Όπως δηλώνει η διευθύντρια της Μονάδας, νεφρολόγος κ. Νικολέττα Νικολοπούλου, «Στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Μητέρα, έχοντας βαθιά επίγνωση των δυσκολιών που περικλείει η θεραπεία της αιμοκάθαρσης, φιλοδοξούμε δουλεύοντας σκληρά, με ψυχή και όραμα, να κάνουμε τη διαφορά προς όφελος των ασθενών μας και σε αρμονική συνεργασία με τους ίδιους και τις οικογένειές τους να γίνουμε επιλογή ποιότητας και στήριγμα ζωής. Το γεγονός ότι η Μονάδα λειτουργεί μέσα σε μεγάλο και οργανωμένο νοσοκομείο όπως είναι το Μητέρα, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους ασθενείς και το προσωπικό, ακόμα και για έκτακτα περιστατικά που τυχόν προκύψουν».

Τέλος, η Μονάδα διαθέτει συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των θεραπειών που παρέχονται.