>Υποβάθμιση τριών κυπριακών τραπεζών από Moody΄s

>
Στην υποβάθμιση των αξιολογήσεων τριών κυπριακών τραπεζών προχώρησε η Moody΄s Investors Service έπειτα από την υποβάθμιση της οικονομίας της χώρας κατά δύο βαθμίδες στις 24 Φεβρουαρίου. Ειδικότερα, η Moody΄s υποβάθμισε την Τρ. Κύπρου, την Ελληνική Τράπεζα και την Marfin Popular Bank.

Συγκεκριμένα, ο οίκος υποβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις των καταθέσεων, των χρεών καθώς και της χρηματοοικονομικής ισχύος της Τρ. Κύπρου σε “Baa2/D+” από “A3/C-“. Το outlook των αξιολογήσεων είναι σταθερό.

Για την Ελληνική Τράπεζα, ο οίκος υποβάθμισε τις αξιολογήσεις των καταθέσεων, των χρεών καθώς και της χρηματοοικονομικής ισχύος σε “Ba1/Not Prime/D-” από “Baa2/Prime-2/D”. Το outlook των αξιολογήσεων είναι σταθερό.

Για την Marfin Popular Bank η Moody΄s υποβάθμισε τις αξιολογήσεις των καταθέσεων, των χρεών καθώς και της χρηματοοικονομικής ισχύος σε “Baa3/Prime-3/D-” από “Baa2/Prime-2/D+”. Το outlook των αξιολογήσεων είναι αρνητικό.

Όπως αναφέρει ο οίκος με τις υποβαθμίσεις αυτές ολοκληρώνεται η αναθεώρηση την οποία ξεκίνησε στις 13/1.

Όπως ανακοίνωσε η Moody΄s τα βασικά κίνητρα της υποβάθμισης είναι τα εξής:

1. Η πρόσφατη απόφαση για την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου κατά δύο βαθμίδες σε A2 από Aa3 και η επακόλουθη επανατοποθέτηση του δείκτη συστημικής υποστήριξης της χώρας στο επίπεδο της αξιολόγησης του κρατικού χρέους στο A2 από Aa2;

2. Η επαναξιολόγηση της εγγενούς οικονομικής ισχύος των τραπεζών κυρίως λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας ενεργητικού κατά το παρελθόν έτος και τις εκτιμήσεις της Moody΄s για περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση της Marfin Egnatia Bank

Η Moody΄s Investors Service επιβεβαίωσε σήμερα την αξιολόγηση Baa3/Prime-3 για τις καταθέσεις και το χρέος της Marfin Egnatia Bank. Το outlook είναι αρνητικό.

Η απόφαση της Moody΄s να επιβεβαιώσει την αξιολόγηση της Marfin Egnatia Bank ακολουθεί:
(i) την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της μητρικής Marfin Popular Bank σε Baa3/Prime-3 με αρνητικό outlook
(ii) και την επερχόμενη απορρόφηση της Marfin Egnatia Bank από την MPB η οποία, όπως σημειώνει ο οίκος, φαίνεται μη αναστρέψιμη.