>Υποβαθμίζει πέντε ελληνικές τράπεζες η Fitch

>
Η Fitch Ratings ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης σε πέντε ελληνικές τράπεζες και ειδικότερα στις: Εθνική Τράπεζα, Efg Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και ATEbank.

Η δράση για τις τράπεζες ακολουθεί την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε ΄B+΄/RWN από ΄BB+΄ προηγουμένως.

Η Fitch σημειώνει ότι έχει τοποθετήσει την αξιολόγηση των τραπεζών σε καθεστώς πιστοληπτικής επιτήρησης με πιθανές αρνητικές συνέπειες (Rating Watch Negative – RWN).

Ο οίκος σημειώνει ότι εκδόσεις με κρατικές εγγυήσεις των τραπεζών επίσης υποβαθμίζονται σε ΄B+΄ από ΄BB+΄ και τοποθετούνται σε RWN.

Η Fitch επιβεβαίωσε ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της T Bank σε ΄B-΄ και την τοποθέτηση σε RWN.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης σημειώνει ότι η δράση για τις τράπεζες είναι το άμεσο αποτέλεσμα της υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας και της επαναξιολόγησης της πιθανής στήριξης προς τις τράπεζες.

Σε αυτό το πλαίσιο προειδοποιεί ότι νέα υποβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδα πιθανώς να οδηγήσει σε νέα υποβάθμιση και των τραπεζών.

Η Fitch σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες διακρατούν σημαντικά ποσά ελληνικού κυβερνητικού χρέους (εκτιμώμενο στα 63 δισ. ευρώ) με αποτέλεσμα μετά την υποβάθμιση της Ελλάδας να επιβαρύνουν το ευρύτερο προφίλ πιστωτικού κινδύνου.

Την ίδια στιγμή, προσθέτει, τα ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα και τα ομόλογα με κυβερνητικές εγγυήσεις χρησιμοποιούνται ως εγγυήσεις για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ που θα μπορούσε να γνωρίσει περαιτέρω περικοπές (haircuts) ώστε να αντανακλούν τους αυξημένους κρατικούς κινδύνους μειώνοντας τα επίπεδα ρευστότητας των τραπεζών.

Ωστόσο, σημειώνει, το επιπλέον πακέτο των 30 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις για ακάλυπτα τραπεζικά ομόλογα θα μπορούσε να προσφέρει κάποια ανακούφιση.

Την ίδια στιγμή η Fitch εκτιμά ότι οι καταθέσεις θα συνεχίσουν να υποχωρούν το 2011, ενώ οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση από τις αγορές χονδρικής αναμένεται να παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ως αποτέλεσμα η Fitch περιμένει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στην ΕΚΤ για χρηματοδότηση.

Αναλυτικά, η Fitch ανακοίνωσε τις ακόλουθες δράσεις:

Εθνική Τράπεζα: Υποβαθμίζει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΄B+΄ από ΄BB+΄ και το θέτει σε καθεστώς RWN. Επιβεβαιώνει τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΄B΄

Eurobank: Υποβαθμίζει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΄B+΄ από ΄BB+΄ και το θέτει σε καθεστώς RWN. Επιβεβαιώνει τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΄B΄

Alpha Bank: Υποβαθμίζει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΄B+΄ από ΄BB+΄ και το θέτει σε καθεστώς RWN. Επιβεβαιώνει τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΄B΄

Τράπεζα Πειραιώς: Υποβαθμίζει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΄B+΄ από ΄BB+΄ και το θέτει σε καθεστώς RWN. Επιβεβαιώνει τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΄B΄

ATEbank: Υποβαθμίζει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΄B+΄ από ΄BB+΄ και το θέτει σε καθεστώς RWN. Επιβεβαιώνει τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ΄B΄