ΥΠΟΙΚ προς λογιστές: Να «δίνετε» τους πελάτες σας

Να…μαρτυρούν οι λογιστές τους πελάτες τους θέλει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο προωθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δίνουν στις αρχές κάθε πράξη ή συναλλαγή των φορολογούμενων.

Ειδικότερα, με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών ενεργοποιείται το άρθρο 7 του ν. 3691/2008 όπου ορίζεται η υποχρέωση των τραπεζών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, ορκωτών ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβούλων, κτηματομεσιτών, οίκων δημοπρασίας, ενεχυροδανειστών, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, κ.α.. να υποβάλλουν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να συνδέονται με αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και με αδικήματα αρμοδιότητας ελέγχου του ΣΔΟΕ.

Οι λογιστές ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι είναι, δηλαδή, υποχρεωμένοι να αναφέρουν περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «όταν λογιστές παρατηρήσουν ή υποψιαστούν, ότι πελάτες τους ενδεχομένως προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής γενικώς (π.χ. δεν έχουν περιλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέρος των εισοδημάτων τους από οποιαδήποτε πηγή, δεν έχουν αποδώσει τους οφειλόμενους φόρους, τέλη, εισφορές ή έχουν εκδώσει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή είναι λήπτες εικονικών στοιχείων κ.λ.π.), τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».