ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ: 3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ για SITE και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες

Το ποσό των 3 εκατ. ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την «Ανάδειξη εκθεμάτων μέσω διαδραστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο». Το έργο μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει υπηρεσίες ψηφιοποίησης,τεκμηρίωσης και ανάπτυξης εφαρμογών διαχείρισης του υλικού του αρχείου του Πολεμικού Μουσείου, ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου, υπηρεσίες προβολής του έργου κ.ά.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 23η Ιουλίου.