Φεύγουν 7 στους 10 νέους

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει χτυπήσει όπως είναι φυσικό και τους νέους, οι οποίοι σε ποσοστό 76% δηλώνουν πως θα έφευγαν από τη χώρα για να αναζητήσουν αλλού την τύχη τους.

Αυτό έδειξαν τα αποτελέσματα έρευνας της Focus Bari, με θέμα «Η οικονομική κρίση μέσα από τα μάτια των 20χρονων», η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο εργασίας εξαμήνου στo Πάντειο Πανεπιστήμιο.

To 76% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η μετανάστευση αποτελεί ιδανική λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, ενώ 7 στους 10 δηλώνουν ότι είναι καλύτερα να φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα, αν μπορούν, και δεν πιστεύουν ότι μένοντας μπορούν να διαμορφώσουν μια καλύτερη κοινωνία.

Προς το παρόν όμως φαίνεται να υπάρχει απόσταση μεταξύ πράξης και σκέψης: η πλειοψηφία (53%) δηλώνει ότι το εξωτερικό υπάρχει ως λύση στο πίσω μέρος του μυαλού, χωρίς να έχουν προβεί σε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο ένα σημαντικό 17% είναι αποφασισμένο να φύγει στο εξωτερικό και έχει ήδη κάνει ενέργειες, γιατί δεν βρίσκει επαγγελματικές ευκαιρίες στην ΕλλάδαΤο 16% των νέων θέλουν να προσαρμοστούν στις υπάρχουσες συνθήκες της χώρας, ενώ 14% δηλώνει ότι μένει συνειδητά στην Ελλάδα, ανήκοντας σε αυτούς που πιστεύουν ότι αυτή η γενιά μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10- 17/01/2012 στην Αττική, με δείγμα 444 ατόμων μεταξύ, 18-24 ετών.