Χάθηκαν 145.600 θέσεις εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία

Ταχύτερα απ΄ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλον κλάδο εξακολουθούν να μειώνονται, λόγω της κρίσης, οι θέσεις εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία.    Είναι χαρακτηριστικό ότι η απώλεια θέσεων εργασίας στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας το τέταρτο τρίμηνο του 2011, σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2010, ανήλθε σε 17,1%, έναντι 7% στον πρωτογενή τομέα και 6,4% στον τριτογενή τομέα. Η μείωση των θέσεων εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας την τριετία 2009-2011 ανήλθε σε 27,3%.

Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), από το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ως το ίδιο τρίμηνο του 2011, δηλαδή από τότε που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση, την οποία διαδέχθηκε η δημοσιονομική κρίση, οι απασχολούμενοι στη μεταποιητική βιομηχανία μειώθηκαν από 533.700 άτομα σε 388.100 άτομα. Οι θέσεις εργασίας στην ελληνική μεταποίηση που χάθηκαν σε αυτή την τριετία, ανήλθαν σε 145.600.

 

Ειδικότερα, το τέταρτο τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2010, οι απασχολούμενοι στις βιομηχανίες της χώρας μειώθηκαν από 448.800 άτομα σε 388.100 άτομα, δηλαδή κατά 13,5%. Χάθηκαν, έτσι, μέσα σε ένα έτος, 60.700 θέσεις εργασίας. Κάθε μήνα, κατά μέσον όρο, χάνονταν περίπου 5.060 θέσεις εργασίας. Με άλλα λόγια, κάθε 24ωρο οι απασχολούμενοι στις βιομηχανίες της χώρας μειώνονταν κατά 166 άτομα. Κάθε ώρα επτά εργαζόμενοι έχαναν τη δουλειά τους.

 

Επίσης, στα τέλη του 2011 οι απασχολούμενοι στη μεταποίηση αντιπροσώπευαν το 9,9% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων στη χώρα, έναντι 10,4% στα τέλη του 2010.

 

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 ως το ίδιο τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα μειώθηκε:

 

* Κατά 532 στη βιομηχανία καπνού, η οποία από 2.612 άτομα περιορίστηκε στα 2.080 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 20,4%.

 

* Κατά 682 στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών, η οποία από 24.112 άτομα περιορίστηκε στα 23.430 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 2,8%.

 

* Κατά 12.410 στη βιομηχανία τροφίμων, η οποία από 111.344 άτομα περιορίστηκε στα 98.934 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 11,1%.

 

* Κατά 1.530 στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, η οποία από 8.078 άτομα περιορίστηκε στα 6.548 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 18,9%.

 

* Κατά 2.700 στη βιομηχανία δέρματος και υπόδησης, η οποία από 5.038 άτομα περιορίστηκε στα 2.338 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 53,6%.

 

* Κατά 6.651 στη βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων, η οποία από 23.564 άτομα περιορίστηκε στα 16.913 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 28,2%.

 

* Κατά 2.326 στη βιομηχανία ειδών ενδυμασίας, η οποία από 26.240 άτομα περιορίστηκε στα 23.914 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 8,9%.

 

* Κατά 4.163 στη βιομηχανία μηχανών, η οποία από 12.281 άτομα περιορίστηκε στα 8.118 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 33,9%.

 

* Κατά 2.013 στη βιομηχανία λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, η οποία από 10.130 άτομα περιορίστηκε στα 8.117 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 19,9%.

 

* Κατά 4.370 στη βιομηχανία πλαστικών, η οποία από 14.607 άτομα περιορίστηκε στα 10.237 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 29,9%.

 

* Κατά 4.689 στη βιομηχανία επίπλων, η οποία από 29.656 άτομα περιορίστηκε στα 24.967 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 15,8%.

 

* Κατά 3.422 στη βιομηχανία επισκευής και εγκατάστασης μηχανών, η οποία από 11.085 άτομα περιορίστηκε στα 7.663 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 30,9%.

 

* Κατά 451 στη βιομηχανία φαρμάκων, η οποία από 15.296 άτομα περιορίστηκε στα 14.845 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 3%.

 

* Κατά 7.917 στη βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων, η οποία από 50.249 άτομα περιορίστηκε στα 42.332 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 15,8%.

 

* Κατά 2.692 στη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η οποία από 11.084 άτομα περιορίστηκε στα 8.392 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 24,3%.

 

* Κατά 690 στη βιομηχανία βασικών μετάλλων, η οποία από 19.605 άτομα περιορίστηκε στα 18.915 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 3,5%.

 

* Κατά 1.889 στη βιομηχανία ηλεκτρονικών προϊόντων, η οποία από 3.787 άτομα περιορίστηκε στα 1.898 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 49,9%.

 

* Κατά 1.814 στη βιομηχανία χημικών προϊόντων, η οποία από 9.812 άτομα περιορίστηκε στα 7.998 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 18,5%.

 

* Κατά 361 στη βιομηχανία ξυλείας, η οποία από 21.834 άτομα περιορίστηκε στα 21.473 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 1,7%.

 

* Κατά 1.917 στη βιομηχανία λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων, η οποία από 12.235 άτομα περιορίστηκε στα 10.318 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 15,7%.

 

Αντιθέτως, καταγράφηκε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, κυρίως λόγω εποχικής απασχόλησης, στους υπόλοιπους τέσσερις από τους συνολικά 24 βιομηχανικούς κλάδους. Συγκεκριμένα, από το τέταρτο τρίμηνο του 2010 ως το ίδιο τρίμηνο του 2011 αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων:

 

* Κατά 906 στη βιομηχανία ποτών, η οποία από 10.105 άτομα βρέθηκε με 11.011 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 9%.

 

* Κατά 354 στη βιομηχανία χάρτου, η οποία από 7.843 άτομα βρέθηκε με 8.197 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 4,5%.

 

* Κατά 701 στη βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου, η οποία από 6.090 βρέθηκε με 6.791 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 11,5%.

 

* Κατά 627 στη βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία από 2.091 άτομα βρέθηκε με 2.718 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 30%.

 

Επίσης, από περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που έχει συλλέξει η ΕΛΣΤΑΤ συνάγεται ότι σε κλαδικό επίπεδο την τριετία 2009-2011 η απασχόληση συρρικνώθηκε περισσότερο:

 

* Στον κλάδο των κλωστοϋφαντουργικών υλών, με απώλεια 9.370 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 58,9%.

 

* Στον κλάδο των ειδών ενδυμασίας, με απώλεια 24.338 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 50,4%.

 

* Στον κλάδο του δέρματος και της υπόδησης, με απώλεια 4.968 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 68%.

 

* Στον κλάδο των ξύλου, με απώλεια 6.197 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 22,4%.

 

* Στον κλάδο των χαρτικών, με απώλεια 2.636 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 24,3%.

 

* Στον κλάδο των εκτυπώσεων, με απώλεια 18.720 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 52,5%.

 

* Στον κλάδο των χημικών, με απώλεια 5.477 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 40,6%.

 

* Στον κλάδο των πλαστικών, με απώλεια 5.256 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 33,9%.

 

* Στον κλάδο των μη μεταλλικών ορυκτών, με απώλεια θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 33,2%.

 

* Στον κλάδο των αντικειμένων από μέταλλο, με απώλεια 10.149 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 19,3%.

 

* Στον κλάδο των ηλεκτρονικών, με απώλεια 4.353 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 69,6%.

 

* Στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με απώλεια 3.496 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 29,4%.

 

* Στον κλάδο των μηχανών, με απώλεια 5.172 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 38,9%.

 

* Στον κλάδο του λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, με απώλεια 4.677 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 36,6%.

 

* Στον κλάδο των επίπλων, με απώλεια 14.527 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 36,8%.

 

* Στον κλάδο των λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με απώλεια 5.719 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 35,7%.

 

* Στον κλάδο των επισκευών μηχανών, με απώλεια 5.379 θέσεων εργασίας και ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας 41,2%.

 

Οι δέκα κλάδοι με τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων στα τέλη του 2011 ήταν η βιομηχανία τροφίμων με 98.934 απασχολούμενους (25,5% του συνόλου), η βιομηχανία αντικειμένων από μέταλλο με 42.332 απασχολούμενους (10,9% του συνόλου), η βιομηχανία επίπλων με 24.967 απασχολούμενους (6,4% του συνόλου), η βιομηχανία ένδυσης με 23.914 απασχολούμενους (6,2% του συνόλου), η βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών με 23.430 απασχολούμενους (6% του συνόλου), η βιομηχανία ξύλου με 21.473 απασχολούμενους (5,5% του συνόλου), η βιομηχανία βασικών μετάλλων με 18.915 απασχολούμενους (4,9% του συνόλου), η βιομηχανία εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων με 16.913 απασχολούμενους (4,3% του συνόλου), η βιομηχανία φαρμάκων με 14.845 απασχολούμενους (3,8% του συνόλου) και η βιομηχανία ποτών με 11.011 απασχολούμενους (2,8% του συνόλου). Οι δέκα αυτοί κλάδοι στα τέλη του 2011 απασχολούσαν περί το 76,5% του συνόλου των 388.100 απασχολουμένων στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία.