Χρήστος Ταραντίλης (ΕΥ): «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εδώ και εισέρχεται στο δημόσιο»

Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κεντρική κυβέρνηση και το δημόσιο τομέα ανέδειξε ο εταίρος και επικεφαλής του τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιου της ΕΥ (Ernst and Young) Χρήστος Ταραντίλης Χρήστος Ταραντίλης στο Συνέδριο «Innovation Greece 5.0: Η Καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν».

Συγκεκριμένα, o κ. Ταραντίλης εστίασε στο έργο «Gov ΒΙ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η υλοποίηση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει, υπογραμμίζοντας ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα μπορεί να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στο ελληνικό δημόσιο μια αποτελεσματική υποδομή διασύνδεσης των διαφόρων υπουργείων καθώς και των διευθύνσεων του κάθε υπουργείου, ώστε να είναι εφικτή η συνδυαστική μελέτη δεδομένων από πολλαπλές πηγές.

Ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι τα προβλεπτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και οι εφαρμογές που θα παραχθούν για τον δημόσιο τομέα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου θα βοηθήσουν σημαντικά να λαμβάνονται με αποτελεσματικό τρόπο αποφάσεις που αφορούν τους πολίτες της χώρας.

Ταραντίλης: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εδώ και εισέρχεται στο δημόσιο»

Ακολούθως, ο κ. Ταραντίλης ανέλυσε τον ρόλο που είναι σημαντικό να παίζουν οι διεθνείς επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα, στην υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, αναφέροντας ενδεικτικά την υποστήριξη

  • δράσεων συνεργασίας των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
  • των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων (startups και spinoffs) και των εταιριών τεχνολογικής καινοτομίας να αντλήσουν ιδιωτικά κεφάλαια ή/και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα,
  • των Ελλήνων και ξένων επενδυτών να βρουν επενδυτικές ευκαιρίες και να καθοδηγηθούν στα διάφορα διαδικαστικά, φορολογικά και λοιπά θέματα μιας εξαγοράς
  • των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων στα κρίσιμα θέματα διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας

Κλείνοντας, ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής καινοτομίας αφορά κάθε πολίτη της χώρας, διότι:

  • λόγω των εξαγωγών των ελληνικών καινοτόμων προϊόντων στις μεγάλες διεθνείς αγορές βελτιώνει το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο (διαφορά μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών) και άρα των ελλειμμάτων της χώρας, αποδίδοντας σημαντικά κέρδη στο κράτος, αυξάνοντας το ΑΕΠ και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών,
  • η επιτυχία των ελληνικών εταιρειών καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο δημιουργεί ως άμεσο αποτέλεσμα χιλιάδες νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα,
  • η καινοτομία προσδίδει ανθεκτικότητα στην οικονομία και δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από απρόβλεπτες συγκυρίες,
  • η καινοτομία δημιουργεί νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες που εισάγονται στην αγορά, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.