Χρηματιστήριο: Στις 30 Δεκεμβρίου η διαπραγμάτευση της ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις:

 

  • Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 14.074.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» (ISIN:GRS509003000), κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», με την έκδοση 494.534 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της εταιρίας είναι η Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015. Από την ίδια ημερομηνία, η επωνυμία της εισηγμένης εταιρίας θα αλλάξει σε «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.».

 

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης 263.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «MARFININVESTMENTGROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ISIN:GRS314003005), κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής 1.478.302 ομολογιών.