Χ. Ταραντίλης: Η αμοιβαία επωφελής σχέση μεταξύ κράτους και επιχειρηματικότητας φέρνει την ανάπτυξη

«Δεν υπάρχει πλέον αντίρροπη σχέση μεταξύ Κράτους και επιχειρηματικότητας, καθώς το Κράτος αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι το Κράτος έχει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», υπογράμμισε ο εταίρος και επικεφαλής του τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιου της ΕΥ, Χρήστος Ταραντίλης στο φόρουμ για την οικονομία, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την εφημερίδα Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, ο Χ. Ταραντίλης ανέφερε ότι η επιχειρηματική κοινότητα αναμένει από το Κράτος την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα επηρεάσουν σημαντικά την ελληνική οικονομία όπως:

  • την περαιτέρω ψηφιοποίηση του δημοσίου, όπου έχουν ήδη γίνει μεγάλα βήματα προόδου, με την αξιοποίηση των data analytics,
  • της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αναδυόμενων τεχνολογιών,
  • την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης,
  • την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος,
  • την απλούστευση του φορολογικού συστήματος.

Όπως τόνισε, είναι σημαντικό το Κράτος να επενδύσει στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία καθώς και στη θωράκιση της χώρας έναντι της κλιματικής αλλαγής, να συνεχίσει να δίνει λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, όπως ήδη έκανε, με την υλοποίηση του προγράμματος «Ηρακλής».

Στη συνέχεια, ο Χ. Ταραντίλης ανέλυσε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αναφέροντας ενδεικτικά τη χρηματοδότηση κεφαλαιακών επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα μέσω του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 12 δισ. ευρώ και τη χορήγηση επιδοτούμενου επιτοκίου (1% για μεγάλες επιχειρήσεις, και 0,35% για τις μικρομεσαίες) για επενδύσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ανέφερε τα λιγότερο γνωστά ευρωπαϊκά προγράμματα άμεσης χρηματοδότησης, όπως τα «Horizon Europe», «Erasmus+ και το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ που χρηματοδοτούν δράσεις όπως ο ενεργειακός και ψηφιακός μετασχηματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα στον βαθμό που θα μπορούσαν.

Ερωτώμενος για τις προτεραιότητες που θα πρέπει να δοθούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας τα επόμενα χρόνια, τόνισε την ανάγκη να αναπτυχθεί ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών, τόσο λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης της περιοχής όσο και λόγω της μεγάλης δυνατότητας αξιοποίησης των θαλάσσιων μεταφορών, στις οποίες η Ελλάδα ηγείται παγκοσμίως και που αντιπροσωπεύουν σε όγκο περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου.

Κλείνοντας, ο Χ. Ταραντίλης υπογράμμισε ότι «για να αντιμετωπιστούν τόσο οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω των απρόβλεπτων κρίσεων όσο και οι προκλήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, των συνδυασμένων μεταφορών, της κυκλικής οικονομίας και της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας, χρειάζεται η Θεσσαλονίκη να επενδύσει στην επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα αυτά, παράγονται στα αξιόλογα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της περιοχής και ειδικότερα στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την ανάλυση μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων, στη ρομποτική και τα drones.

Με αυτό τον τρόπο, θα είναι και εφικτός ο μετασχηματισμός του τρόπου λειτουργίας της παραγωγής, της αποθήκευσης, των μεταφορών και διανομών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού».