>Όλι Ρεν: ναι στη μείωση του επιτοκίου και την επιμήκυνση του δανείου

>
Ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων έθεσε θέμα βιωσιμότητας του χρέους τόσο της Ελλάδας όσο και της Ιρλανδίας λέγοντας ότι πρόκειται για το πλέον πιεστικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η Ε.Ε.

“Το θέμα τώρα αλλά και για το μέλλον είναι η βιωσιμότητα του χρέους και για αυτό πιστεύω ότι τίθεται θέμα μείωσης των επιτοκίων που πληρώνει η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να εξετάσουμε επίσης τις λήξεις των δανείων ώστε να πάμε μετά το 2014 και 2015 και να συμβάλει και αυτό στη βιωσιμότητα του χρέους” δήλωσε ο Όλι Ρεν.