ΚΙΝΑ: Η βραδύτερη ανάπτυξη τα τελευταία 5 χρόνια – Με 7,3% “έτρεξε” το ΑΕΠ

Με το βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών αναπτύχθηκε η κινεζική οικονομία στο τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2014 με την αύξηση του ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε ετήσια βάση στο 7,3%. Σημειώνεται πως στο δεύτερο τρίμηνο 2014 ο ρυθμός ανάπτυξης της Κινάς ήταν στο 7,5%.

Η πτωτική πορεία της αγοράς ακινήτων, η χαμηλή εγχώρια ζήτηση και επιβράδυνση της βιομηχανικής παραγωγής καθιστούν όλο και πιο πιθανό ότι η Κίνα θα χάσει για πρώτη φορά από το 1998 τον ετήσιο στόχο αύξησης του ΑΕΠ κατά 7,5%.

Μάλιστα, ήδη πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ενδεχομένως να είναι δυσχερέστερο για την κινεζική ανάπτυξη από ό,τι το τρίτο τρίμηνο.

Οι διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές έχουν επιδράσει αρνητικά στις προοπτικές ανάπτυξης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στο κόσμο, η οποία «βάλλεται» από την οικονομική στασιμότητα στη ζώνη του ευρώ και την αυξανόμενη ανησυχία για τον χαμηλό πληθωρισμό.