ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Από σήμερα βγαίνει σε λίγα λεπτά – Τι αλλάζει στη διαδικασία έκδοσης

Αστυνομικές ταυτότητες χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών και σε 20 λεπτά θα μπορούν από σήμερα να εκδίδουν οι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πιλοτικά από τις αρχές Σεπτεμβρίου σε 22 περιοχές της χώρας, πλέον θα εφαρμόζεται παντού.

Έτσι κάθε πολίτης που θέλει να εκδόσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας μπορεί μόνο με δύο φωτογραφίες του και ένα μάρτυρα να πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και να λαμβάνει άμεσα τη νέα ταυτότητα.

Αναλυτικά, η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διαμορφώνεται ως εξής:

1. Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.

2. Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν.

3. Στη συνέχεια το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.