10.500 θέσεις στην Αττική – Μέσα στον Μάρτιο οι πρώτες προκηρύξεις

«Μαγνήτη» για χιλιάδες ανέργους όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών συνιστά η προκήρυξη των 10.500 θέσεων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής, που ξεκινά μέσα στον Μάρτιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του “Εργασία” οι πρώτες προκηρύξεις των θέσεων στην Αττική θα “τρέξουν” από τα μέσα Μαρτίου και έπειτα, ενώ οι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν υπογράψει μνημόνια συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι σαράντα επτά.
Η τοποθέτηση των ωφελουμένων από το πρόγραμμα θα γίνει σε 131 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθμού), στην Περιφέρεια Αττικής κ.α.
Σύμφωνα με τον εκτιμώμενο πίνακα των 879 θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ της Αττικής, αρκετές θέσεις συγκεντρώνουν οι ειδικότητες: ΔΕ Διοικητικών (358 θέσεις), Διοικητικών Οικονομικών (230 θέσεις), Διοικητικών Λογιστικών (117 θέσεις), Εργατών Γενικών Καθηκόντων (59 θέσεις), Τεχνίτες (43 θέσεις).
Να επισημανθεί ότι οι θέσεις τελούν υπό την έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
Να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία, το ΑΣΕΠ δίνει το “πράσινο φως” για τις προκηρύξεις των φορέων και εν συνεχεία οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να επιλεγούν με βάση τα προσόντα τους και τα κοινωνικά κριτήρια.
Μέσω των προγραμμάτων, 57.400 άνεργοι αναμένεται να εξασφαλίσουν απασχόληση για διάστημα πέντε μηνών, ενώ το επίδομα που θα λαμβάνουν σε μηνιαία βάση ανέρχεται σε 625 ευρώ.
Ωστόσο, για να μπορέσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής:
  • Να είναι Eλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
  • Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται σχετικά με τις προκηρύξεις των ΜΚΟ της Αττικής από την ηλεκτρονική σελίδα www.epanad.gov.gr, ενώ για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ από την ιστοσελίδα του φορέα www.inegsee.gr.