120 ΔΟΣΕΙΣ: Η “χρυσή ευκαιρία” των επιχειρήσεων να ξεμπερδεύουν με την Εφορία

Το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τις παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις  που χρωστούν στην Εφορία έως 1000.000 ευρώ (χωρίς τόκους και προσαυξήσεις), δείχνει ότι οι συντάκτες του γνωρίζουν από αγορά. Και βρίσκουν τον τρόπο ώστε και το κράτος να εισπράξει αλλά και οι επιχειρήσεις (αν φυσικά δεν πρόκειται για στρατηγικούς κακοπληρωτές) να μπορούν να πληρώσουν.

Δείτε δύο παραδείγματα:

Επιχείρηση έχει ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή ΦΠΑ 80.000 ευρώ προς την εφορία η οποία μαζί με τις προσαυξήσεις έχει ανέλθει στα 120.000 ευρώ. Με την αρχική μορφή της ρύθμισης μπορούσε να εξοφλήσει την οφειλή της σε έως 24 δόσεις των 5.089,08 ευρώ. Με τη νέα μορφή της ρύθμισης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή της σε έως 120 δόσεις των 1.120,10 ευρώ.

Επιχείρηση έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή 500.000 ευρώ από την οποία η βασική οφειλή είναι 400.000. Με την προηγούμενη μορφή της ρύθμισης μπορούσε να εξοφλήσει την οφειλή της σε έως 24 δόσεις των 21.497 ευρώ η καθεμιά. Με τη νέα μορφή της ρύθμισης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή σε έως 120 δόσεις των 4.731,48 ευρώ.

Δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση έχουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή έως ένα εκατομμύριο ευρώ. Στη βασική οφειλή δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

-Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές οι οποίες βεβαιώθηκαν εντός του 2019 αλλά η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής φορολογικής δήλωσης έληγε έως το τέλος του 2018 (π.χ. δήλωση παρακρατούμενων φόρων).

Σε περίπτωση που οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στο αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνονται.

ΠΩΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

-Με την ένταξη στη ρύθμιση διαγράφεται το 10% των προσαυξήσεων. Το ποσό των προσαυξήσεων διαγράφεται πλήρως εφόσον ο φορολογούμενος καταβάλλει το σύνολο της βασικής οφειλής ή μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει. Πιο συγκεκριμένα:

– 100% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ

– 95% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις

– 85% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις

– 80% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις

– 75% εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις.

– 45% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις

– 30% εφόσον η οφειλή εξοφλείται σε 49 έως 60 δόσεις

– 20% για 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις

– 10% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 δόσεις.

Στα παραπάνω ποσοστά συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 10% που προβλέπεται κατά την ένταξη στη ρύθμιση.

– Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Το ποσό προκαταβολής δηλώνεται από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση και καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

-Το επιτόκιο της ρύθμισης μειώνεται από 5% σε 3%.

-Με την ένταξη στη ρύθμιση αναστέλλονται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί εναντίον του οφειλέτη.

-Επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στη προηγούμενη μορφή της ρύθμισης μπορούν με νέα αίτησή τους να καρπωθούν τα οφέλη των βελτιώσεων που έγιναν σε αυτήν.

-Όποιος προκαταβάλλει το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης τότε του διαγράφονται ισόποσοι τόκοι της ρύθμισης.