14:58. «Γύρισε» το κλίμα στο ΧΑ, υποχωρώντας κατά 0,43% στις 890,17 μονάδες