230 εκατ. αντλεί η Probank

Ξεκίνησε η ΑΜΚ της Probank κατά 80 εκατ. ευρώ ενώ ακολουθεί άμεσα και ομολογιακό δάνει0 ύψους 150 εκατ. ευρώ. Στο 12,6% ο δείκτης Core TIER1 του oμίλου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την περασμένη Τρίτη, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Probank κατά 80 εκατ. ευρώ η οποία σε συνδυασμό και με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ που θα ακολουθήσει άμεσα, θωρακίζει σημαντικά την τράπεζα ενόψει του PSI και των αποτελεσμάτων της Blackrock.

Σημειώνεται πως η γενική συνέλευση των μετόχων της πολυμετοχικής τράπεζας αποφάσισε τον περασμένο Ιούνιο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 80 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία. Διευκρινίζεται ότι για την παρούσα ΑΜΚ δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Probank, η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων ολοκληρώνεται στις 17 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά θα ανακοινωθεί η διάθεση τυχών αδιάθετων, ενώ μέχρι τις 28 του ίδιου μήνα θα ανακοινωθεί το τελικό αποτέλεσμα του εγχειρήματος.

Με την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ, η διοίκηση της Probank εκτιμά ότι αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης Core TIER1 του oμίλου να διαμορφωθεί σε επίπεδο 14,73% με στοιχεία της 31/12/2010, ενώ με στοιχεία 30/09/2011 σε 12,64%. Από την 01/01/2012 ο δείκτης Core TIER1 του Ομίλου, σύμφωνα με την ΤτΕ, θα πρέπει να είναι ανώτερος του 10%.

Σημειώνεται, πως σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας λίγες ημέρες πριν την εκπνοή του 2011, αποφασίστηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι 150 εκατ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο μετατρέψιμο ομολογιακό θα έχουν μόνο οι επενδυτές-μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έχει προγραμματιστεί από την διοίκηση μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2012, η διάρκεια θα είναι πέντε (5) έτη και στο τέλος της πενταετίας θα γίνει υποχρεωτική μετατροπή σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, με αναλογία (1) ομολογία προς (1) μετοχή.

Επισημαίνεται ότι τόσο η αύξηση κεφαλαίου όσο και το ΜΟΔ θα πραγματοποιηθούν υπέρ των παλαιών μετόχων ενώ υπάρχει και ρήτρα αν μέρος της αύξησης ή ομολογιακού δεν καλυφθεί να αποταθεί η διοίκηση σε στρατηγικό επενδυτή ώστε να καλύψει τυχόν αδιάθετα.

Με βάση την μετοχική δομή της Probank, η διοίκηση εκτιμά ότι οι περισσότεροι μέτοχοι θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους στην συνδιαστική προσπάθεια κεφαλαιακής θωράκισης.

Του Κ. Παπαγρηγόρη