>4 γερμανικές τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια

>

Αυτές είναι οι NordLB, LBBW, Commerzbank και Deutsche Bank.
Τέσσερεις γερμανικές τράπεζες χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια τόνισαν οικονομικές πηγές την Πέμπτη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από αυτές τις τράπεζες.