AΙΓΥΠΤΟΣ – ΣΑΜΑΡΑΣ: Τι ζήτησαν οι ομογενείς από τον Πρωθυπουργό

 

samaras cai 16Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις λίγες χιλιάδες των ομογενών που έχουν απομείνει και φυλάνε «Θερμοπούλες» στη Χώρα του Νείλου, έθεσαν στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, οι Ελληνικές Κοινότητες στην Αίγυπτο.

Με κοινό τους υπόμνημα, που τού παρέδωσαν, οι Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινοτήτων Καΐρου και Αλεξανδρείας, κ.κ. Χρήστος Καβαλής και Γιάννης Σιόκας αντίστοιχα, αναφέρθηκαν στο μείζον πρόβλημα των συντάξεων και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς επίσης σε φορολογικά θέματα και θέματα διαβατηρίων αλλά και προβλήματα που σχετίζονται με την ελληνόφωνη εκπαίδευση στην Αίγυπτο.

Αναλυτικά, το υπόμνημα των Ελληνικών Κοινοτήτων προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά έχει ως εξής:

 

Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

 

Με ιδιαίτερη χαρά ο Ελληνισμός της Αιγύπτου σας υποδέχεται στην δεύτερη Πατρίδα του, την Αίγυπτο. Η επίσκεψή σας αυτή την χρονική στιγμή  αποτελεί για μας ένα μήνυμα αισιοδοξίας καθώς συμπίπτει με τις νέες πολιτικές αλλαγές στην Αίγυπτο.

Έχουμε την τιμή να ζητήσουμε την βοήθειά σας για την επίλυση μερικών  κρίσιμων  θεμάτων που απασχολούν τις Ελληνικές Κοινότητες στην Αίγυπτο και τα οποία παραθέτουμε παρακάτω, με την ελπίδα ότι  θα βρεθούν οι  απαιτούμενες λύσεις.

 

Α) Συντάξεις και ιατροφαρμακευτική υποστήριξη

 

Όπως γνωρίζετε κ. Πρωθυπουργέ, με τον  Ν.2079/1992, δύνανται οι μονίμως διαμένοντες στην Αίγυπτο Έλληνες υπήκοοι και ομογενείς να λαμβάνουν τις συντάξεις του Ι.Κ.Α., μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος  στην Αίγυπτο. Παράλληλα από τις συντάξεις αυτές, παρακρατείται ποσοστό 4% για την κάλυψη εξόδων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Μολονότι υπάρχει αυτή η παρακράτηση, οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να στερούνται ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης και δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα μέχρι τώρα γι’  αυτούς.

Θεωρούμε επίσης σημαντικό να σας γνωρίσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού Ασθένειας του ΙΚΑ, χορηγούνται παροχές εντός και μόνον των ορίων της Ελλάδας. Οι περισσότεροι λοιπόν πάροικοι δεν κάνουν χρήση της παροχής αυτής αλλά αυτοσυντηρούνται ή καλύπτονται από το Ελληνικό Νοσοκομείο Καΐρου, χωρίς να μπορεί αυτό να εισπράττει από το ΙΚΑ το αναλογούν ποσό.

Προτείνουμε λοιπόν προς τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες να υπάρξει νομοθετική διάταξη έτσι ώστε το ΙΚΑ να συμπεριλάβει το Ελληνικό Νοσοκομείο Καΐρου στα συμβαλλόμενα με το ΙΚΑ ιδρύματα και κατά συνέπεια, το Αιγυπτιώτικο ίδρυμα, που αποτελεί και το μοναδικό αμιγώς ελληνικό  νοσηλευτικό ίδρυμα εκτός Ελλάδος, να επιτελεί το  σοβαρό αυτό λειτούργημα έναντι των συνταξιούχων που το δικαιούνται.

 

Β) Φορολογικά θέματα

 

Οι λιγοστοί υπερήλικες συνταξιούχοι του ΙΚΑ  είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν  κατά το οικονομικό έτος 2013. Καλούνται λοιπόν φέτος σύμφωνα με το Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) να πληρώσουν φόρο που αντιστοιχεί στο 22% του εισοδήματός τους (και δεν είναι άλλο από τη σύνταξη του ΙΚΑ) και χωρίς ανώτατο όριο, όταν πέρυσι για το οικονομικό έτος 2012 πλήρωσαν φόρο το 10% του εισοδήματός τους, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ για όσους από αυτούς ήταν γεννημένοι πριν το 1948.

Επιπλέον, δεδομένου ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού και υποβάλλουν δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, δεν γίνονται δεκτές οι αποδείξεις δαπανών οπότε δεν έχουν επιστροφή φόρου, δικαίωμα που έχουν οι  Έλληνες πολίτες που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Αυτό αποτελεί άνιση μεταχείριση στη φορολογία μεταξύ Ελλήνων πολιτών κατοίκων εξωτερικού και κατοίκων Ελλάδος.

Συγκεκριμένα:

Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ελλάδος, συνταξιούχος του ΙΚΑ με ετήσιες αποδοχές 5.000 ευρώ, που υποβάλλει φορολογική δήλωση σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και για κάποιο λόγο δεν δήλωσε αποδείξεις δαπανών θα πληρώσει φόρο μόνο 275 ευρώ.   

Αντίθετα Έλληνας πολίτης, κάτοικος εξωτερικού, συνταξιούχος του ΙΚΑ με ετήσιες αποδοχές 5.000 ευρώ, που υποβάλλει υποχρεωτικά φορολογική δήλωση στη  Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, θα πληρώσει φόρο 1.100 ευρώ (5.000 Χ 22%).

Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να το λάβετε υπόψη σας για  το επόμενο οικονομικό έτος ώστε να μειωθεί το ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται.

 

Γ) Θέματα διαβατηρίων

Παλαιότερα, το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Κάιρο εξέδιδε ελληνικά διαβατήρια σε όσους ήταν εγγεγραμμένοι στα προξενικά μητρώα ασχέτως αν ήταν εγγεγραμμένοι σε Δήμο στην Ελλάδα ή όχι (βάσει του Ν.1524/1918 «περί αναγνωρίσεως ως Ελλήνων υπηκόων των εγγεγραμμένων εν τοις μητρώοις των εν Τουρκία και Αιγύπτω προξενικών αρχών και αναγνωριζομένων ως τοιούτων υπό των εγχωρίων αρχών»). Από τη στιγμή όμως που άλλαξε ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας και καταργήθηκε ο παραπάνω νόμος, η ελληνική υπηκοότητα αποκτάται από την εγγραφή σε Δήμο, οπότε ελληνικά διαβατήρια χορηγούνται μόνο σε όσους είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο Δήμο. Αρκετοί πάροικοι, επειδή ήταν εγγεγραμμένοι στα προξενικά μητρώα του Καΐρου και είχαν ήδη ελληνικό διαβατήριο δεν επιδίωξαν να εγγραφούν σε κάποιο Δήμο στην Ελλάδα. Όταν όμως έληξε το διαβατήριό τους, το Προξενείο δεν μπόρεσε να προβεί στην ανανέωσή του λόγω της μη ύπαρξης εγγραφής  σε Δήμο. Η διαδικασία της εγγραφής αυτής  είναι πολλές φορές χρονοβόρα – και άλλες φορές αδύνατη σε περιπτώσεις ατόμων προχωρημένης ηλικίας – και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανανεώσουν το διαβατήριό τους όσο εκκρεμεί το θέμα αυτό. Επίσης από την στιγμή που δεν έχουν διαβατήριο δεν μπορούν να ανανεώσουν ούτε την άδεια παραμονής τους στην Αίγυπτο (όσοι δεν είναι Αιγύπτιοι υπήκοοι) και κατά συνέπεια να θεωρούνται παράνομα διαμένοντες στην Αίγυπτο. Υπάρχει λοιπόν εκ των πραγμάτων ανάγκη:

Να τροποποιηθεί η διαδικασία εγγραφής στους δήμους για όσους θα μπορούσαν να κάνουν χρήση του  παλαιού Ν.1524/1918 έστω και για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα και μέσω των προξενικών αρχών  να λυθεί αυτή η αδιέξοδη κατάσταση.

 

Δ) Θέματα Ελληνικής υπηκοότητας

 

Η απόκτηση της Ελληνικής υπηκοότητας σε όσους είχαν Ελληνίδα μητέρα  υπήρξε αναμφίβολα ένα θετικό μέτρο που στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 έλυσε σημαντικά προβλήματα σε πολλούς πάροικους. Κάποιοι από αυτούς όμως  είτε από αμέλεια είτε διότι δεν το έμαθαν εγκαίρως ή διότι σπούδαζαν στο εξωτερικό, δεν παρουσιάστηκαν μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες στα Προξενεία με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα, ενώ άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν την υπηκοότητα της μητέρας τους! Και σε αυτό επίσης το θέμα ζητάμε μια τροποποίηση για την τακτοποίησή τους.

 

Το θέτουμε υπόψη σας καθότι θεωρούμε την διάσωση της Ελληνικότητας έστω και ενός παροίκου, ουσιαστική για την επιβίωση  της παροικίας μας, καθώς ολοένα και οι αριθμοί συρρικνώνονται και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πάροικους για λόγους γραφειοκρατίας.

 

Ε) Θέματα Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας αποτελούν τη βάση για τη συνέχιση της ζωής της παροικίας. Τα σχολεία μας έχουν μεγάλη ιστορία η οποία ξεπερνά τα 100 χρόνια.

Οφείλουμε όμως να προσαρμοζόμαστε στις τρέχουσες συνθήκες, με τους μεικτούς γάμους να αποτελούν την πλειοψηφία της νεολαίας της παροικίας.

Η εκπαίδευση λοιπόν, με δική μας πρωτοβουλία, έχει στραφεί στην κατεύθυνση να ετοιμάζουμε τα παιδιά μας έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την ζωή τους στην Αίγυπτο, με πρόσθετες ώρες Αραβικών και Αγγλικών. Μας προβληματίζει όμως σοβαρά η περίπτωση που μπορεί να υπάρξει με τη μη ανανέωση από το Ελληνικό κράτος των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όπου η πολιτική για την ομογενειακή εκπαίδευση τουλάχιστον για τις μη Ευρωπαϊκές χώρες οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες.

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο δεν πρέπει να διαταράξουμε το σημερινό σχολείο με την μη απόσπαση ικανού αριθμού εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, αλλά σαφώς να γίνονται πάντα οι αποσπάσεις αυτές με μέτρο και έλεγχο. Για τον λόγο αυτό ζητάμε όπως συνεχιστούν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία μας που στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια αριθμούν σήμερα 220 μαθητές, για την ομαλή αποφοίτηση των παιδιών μας.

Η λύση που προτείνουμε είναι η επένδυση στην ομογένεια τόσο στην υπάρχουσα όσο και στα μέλη της που επαναπατρίστηκαν και επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα που γεννήθηκαν, με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που να δίνουν κίνητρα στα νέα παιδιά να μορφώνονται στην Ελλάδα και να επιστρέφουν στη δεύτερη πατρίδα τους για να εργαστούν και να προσφέρουν, χωρίς να επιβαρύνουν τριπλά το Ελληνικό κράτος, αλλά μόνο με έναν μισθό.

Είμαστε βέβαιοι εξοχότατε, ότι θα συμβάλετε με κάθε τρόπο στην επίλυση των θεμάτων αυτών μεταφέροντας τις εντολές σας στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς αποτελούν ουσιαστικά θέματα που άπτονται της βιωσιμότητας της παροικίας μας.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

 

ΠΗΓΗ: www.pyramisnews.gr