Αφοί Κορδέλλου: Συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων με τις τράπεζες

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες Τράπεζες.

Την 31η Ιουλίου 2019 υπέγραψε την οριστική Συμφωνία (HEAD OF TERMS) για την αναδιάρθρωση των βραχυπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες βάθους 12ετίας με τις Τράπεζες Αlpha Βank, Εθνική και Eurobank (εως το 2031) και επέκταση διάρκειας κατά 48 μήνες (εως το 2023) προς την Τράπεζα Πειραιώς, του συν-χρηματοδοτούμενου αναπτυξιακού προγράμματος COSME του ΕΤαΕ.

Τη συμφωνία συνυπέγραψαν και οι τέσσερις Πιστώτριες Τράπεζες της εταιρείας, Αlpha Βank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

Σύμβουλος και διαμεσολαβητής για την ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ενήργησε η ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΕΥ), η οποία στήριξε την εταιρεία στη διαπραγμάτευση, ενώ επιμελήθηκε το Επιχειρηματικό πλάνο της συμφωνίας.

Θα ακολουθήσει η υπογραφή των διμερών συμβάσεων με κάθε Πιστώτρια Τράπεζα, οι οποίες θα διέπονται από την εν λόγω Συμφωνία.

Με την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων η Εταιρεία σημειώνει ότι αποκτά μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, μείωση του κόστους δανεισμού και βελτιωμένη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία.