Ομόφωνο “ναι” και από την Alpha Bank για συμμετοχή στην επαναγορά ομολόγων

Τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, στην από 7.12.2012 συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε τη συμμετοχή της Τραπέζης σε πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν της από 3.12.2012 προσκλήσεως υπό του τελευταίου.