Alpha Αστικά Ακίνητα: Διανομή μεικτού μερίσματος 3,42 ευρώ ανά μετοχή

Διανομή μεικτού μερίσματος €3,42 ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης του 2021 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα.

Το συνολικό ποσό το οποίο θα διανεμηθεί είναι ύψους €47.880.000.

Το ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

– Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

– Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας “Σ.Α.Τ”) (record date) ορίζεται η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

– Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) ορίζεται η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Η δε καταβολή θα γίνει από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA BANK.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank στα πλαίσια μετασχηματισμού της, περιλαμβανομένων των προς υλοποίηση και επ’ αφορμής αυτού συναλλαγών κατά τα εισηγηθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και αποφάσισε να ορίσει την Αγγελική Δ. Σαμαρά, η οποία πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.