>ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

>

Κατά το εννεάμηνο του 2011, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, ανήλθαν σε
Ευρώ 2,8 εκατ. από Ευρώ 2,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010, μετά και
την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσεως 2009 (Ν.3845/2010). Ο κύκλος
εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 8,1 εκατ. από Ευρώ 9,1 εκατ. πέρυσι.